Näitude ja kauglugemise info ja abi

 • Miks on mõõteandmed (näidud) prognoositud?

 • Millal ja kuidas toimub prognoosimine?

 • Miks prognoosimine ei ole täpne?

 • Mida pean tegema, kui prognoositud kogused erinevad oluliselt tegelikust tarbimisest?

 • Kas prognoositud mõõteandmed korrastatakse?

 • Miks Elektrilevi iseteeninduses/ Eleringi andmelaos / elektrimüüja äpis ei ole näha tarbimisandmeid?

 • Kas pean näite teatama?

 • Miks ma ei saa iseteeninduses näite sisestada?

 • Kuidas teatada näite automaatvastajale?

 • Miks kauglugemine ei tööta / kas arvesti ei tööta?

 • Millal kauglugemine korda saab?

 • Millal tullakse arvestit kontrollima, kui mõõteandmed puuduvad?

 • Mida tähendavad signaaliedastuse häired?

 • Kuidas arvestilt näitu vaadata?

 • Miks on arvestil lüliti?

 • Miks arvesti ei ole kauglugemisel?