Kui meil ei ole andmeid tegelikult tarbitud koguste kohta laekunud, siis prognoosime tarbimisandmed. Kaugloetava arvesti puhul võib põhjuseks olla andmeside häire või peakaitsme väljalülitamine. Kaugloetava arvesti andmeside häire ei mõjuta arvesti tööd ega mõõtetäpsust - tarbimisandmed salvestuvad arvestisse tunnitäpsusega ka siis, kui andmed ei liigu. Andmeedastuse taastumisel teeme ümberarvestuse vastavalt tegelikele tarbimiskogustele.

Prognoositud kogused muutuvad, kui prognoositud andmetega perioodi on laekunud tegelikud mõõteandmed. Sellisel juhul arvutatakse varem prognoositud kogused ümber.

Võrku antud elektrienergia koguseid saab vaadata allalaetavast tunniandmete CSV failist veerust „Võrku andmine".

Tarbimisteatis on tarbimise väljavõte kuude kaupa. Teatis lihtsustab energiamärgise taotlemist ja energiaauditi läbiviimist. Tarbimisteatise saad iseteenindusest alla laadida tasuta. Kui soovid tellida tarbimisteatist terve korterelamu kohta, pöördu meie klienditeeninduse poole. Tutvun hinnakirjaga »

Tarbimisandmeid saab vaadata iseteenindusest, tarbimisajaloo lehel. Seda kas tarbimisandmed on prognoositud või tegelikud, näeb graafikult või allalaetavast CSV-failist.

Kui mõõteandmed ei laeku, prognoosime puuduvad mõõteandmed järgmiselt:

 • kui on aasta tagused andmed siis prognoosime nende alusel või
 • otsime viimase 2 kuu sees tegelikke mõõteandmeid ja prognoosime nende alusel või
 • leiame kahe üldnäidu vahe, mille jaotame tüüpkoormusgraafiku alusel või
 • kui eelnevate reeglite alusel ei ole võimalik prognoosida, siis prognoosime null tarbimise.
 • Peale kauglugemise taastumist korrigeerime varasemad prognoositud tarbimiskogused.

  Tarbimisandmeid loetakse arvestist vähemalt kord päevas. Laekunud andmed saadame Eleringi andmelattu ja kuvame Elektrilevi iseteeninduses reeglina järgmise päeva kella üheteistkümneks. Mõõteandmete puudumine Elektrilevi iseteeninduses või elektrimüüja äpis on üldjuhul põhjustatud mõõteandmete laekumisega seotud häiretest. Kui häire on kõrvaldatud ja andmete laekumine taastunud, edastame tarbimisandmed Elektrilevi iseteenindusse ja Eleringi andmelattu / elektrimüüja äppi. Kui tarbimisandmed puuduvad ainult elektrimüüja äpis, pöördu probleemi lahendamiseks äpi omaniku poole.

  Elektrienergia koosneb kahest komponendist: aktiivenergiast ja reaktiivenergiast:

 • Aktiivenergia on meile tuntud kWh, mida kasutatakse igapäevaselt majapidamises. Elektriseadmed muundavad selle soojuseks, valguseks või mehhaaniliseks tööks (näiteks kodumasinate kasutamiseks).
 • Reaktiivenergia on elektrivälja energia (kvarh), mis paneb elektrimootori pöörlema või näiteks säästulambi põlema.
 • Koduklient reaktiivenergia eest maksma ei pea ja arvel on reaktiivenergia kogused informatiivse tähendusega.

  Elektrivõrgus olevate rikkeliste katkestuste likvideerimine käib samm sammult. See tähendab, et üldine katkestus võib olla näiteks 24 tundi pikk, kuid selle sees tehakse nn proovipingestamisi, mis tekitab võimaluse elektrit vahepeal tarbida.

  Eeldades, et liinil pole rohkem rikkeid, tehakse pingestamine. Kui tegelikult oli liini ulatuses veel rikkeid, siis liin lülitub taaskord välja. Lühiajalisi liini pingestamisi ei pruugi märgata, kuid seadmed, mis on võrku ühendatud, hakkavad automaatselt elektrit tarbima. Näiteks: põrandaküte, külmkapp, boiler jne. Proovipingestamised võivad olla väga lühiajalised.

  Lisaks võib rikete ja nende likvideerimise käigus tekkida olukordi, kus pinge on kliendi juures mõnes faasis korrektne, mõnes madalam või hoopis puudub, mistõttu ei pruugi alati aru saada, kui ühes faasis toimub tarbimine, samas teises faasis pinge puudub.

 • Põhihind (elektri edastamine) kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast.
 • Päevahind (elektri edastamine: päev) kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 7.00-22.00 (kui hinnapaketis ei ole määratud teisiti).
 • Ööhind (elektri edastamine: öö) kehtib esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) kell 22.00-7.00 ning laupäeval, pühapäeval ning riiklikul pühal kogu ööpäeva jooksul (kui hinnapaketis ei ole määratud teisiti).
 • Uued, mitmetariifsed paketid Võrk 5, Võimsus Aeg VMA5, Keskpingel liinil Aeg VKL5, Keskpingel alajaamas Aeg VKA5:

 • Päevatarbimise tipuaja hind (elektri edastamine: päev tipuaeg) kehtib perioodil novembrist märtsini: esmaspäevast reedeni (v.a riiklik püha) ajavahemikus kell 9.00 kuni 12.00 ja 16.00 kuni 20.00;
 • Puhkepäeva tipuaja hind (elektri edastamine: puhkepäeva tipuaeg) kehtib perioodil novembrist märtsini laupäeval, pühapäeval ning riiklikel pühadel ajavahemikus kell 16.00 kuni kell 20.00.

 • Vaatan hinnapakette