Innovatsioon

Oma igapäevatöös otsime pidevalt võimalusi, kuidas oma tööprotsesse veelgi tõhustada. Meil on mitmeid digitaalseid lahendusi, mis lihtsustavad igapäevast tööd ning mis on välja töötatud reaalsetest vajadustest lähtuvalt. Töötame kestvalt selle nimel, et olla oma nutikate digilahendustega suunanäitajaks Eestis ja kogu maailmas.

Küsin lisainfot

Elektrilevi digitaalsed lahendused

GIS-lahendus

Tuvastab nutiarvesteid segavad häired ja selgitab välja probleemi asukoha.

Kaitsme optimeerija

Aitab määrata vajadustele vastava peakaitsme suuruse.

Võrguseisundi monitoorija

Monitoorib võrgu seisundit ja registreerib kõrvalekalded.

Kadude tuvastamise tööriist

Tuvastab kohad, kus tekivad elektrikaod.

Loen lähemalt

Miks teha koostööd Elektrileviga?

 • Oleme eksperdid

  Haldame igapäevaselt 64 000 km elektriliine, 24 000 alajaama ja 500 000 klienti. Meil on kvaliteetse teenuse pakkujana arvestatav kogemus. Elektrilevil on ISO 55000 sertifikaat.

 • Meie teadmised katavad kõik energiasektoriga seonduva

  Oleme osa kontsernist, kuhu kuulub enam kui 20 ettevõtet kuues riigis. Meil on teadmised alates elektrienergia tootmisest kuni selle jaotamiseni.

 • Süsteemide integreerimine ja suurandmete analüüs

  Meie mõõte- ja võrguandmed on kasutatavad erinevates äriprotsessides ja tehnoloogiat saab rakendada ka väljaspool Elektrilevi.

 • Nutiarvestite kasutuselevõtu oskusteave

  Perioodil 2012 - 2017 võtsime edukalt kasutusse 650 000 nutiarvestit, muutes Eesti inimeste elu oluliselt lihtsamaks ja mugavamaks.

 • Testisüsteemil põhinev lähenemine

  Eestit võib pidada digitaliseerimise juhtriigiks ja üheks maailma arenenumaks digitaalühiskonnaks. Soovime olla digilahenduste suunanäitajaks nii meil kui mujal.

 • Elektrilevi digitaalsed lahendused

  GIS-lahendus

  Tuvastab nutiarvesteid segavad häired ja selgitab välja probleemi asukoha. GIS-lahendus tõstab efektiivsust vajalike ressursside parema juhtimisega. Lahendust saab kasutada ka võrgu parandustööde vastuvõtmisel.

  Kaitsme optimeerija

  Aitab määrata vajadustele vastava peakaitsme suuruse. Kaitsme optimeerija aitab kliendil välja selgitada, milline on tema tegelikele tarbimisvajadustele vastav õige lepinguline peakaitsme suurus. Tegemist on lihtsa ja kõigile jõukohase samm-sammult juhitud lahendusega, mis väljastab tegelikel mõõteandmetel põhineva aruande vaid paari minutiga.

  Võrguseisundi monitoorija

  Monitoorib võrgu seisundit ja registreerib kõrvalekalded. See võrguseisundi analüütiline tööriist tugineb meie pikaajalisele võrguhooldusalasele kogemusele ning seda saab edukalt laiendada ka teistele kommunaalteenustele (küte/vesi/gaas). Lisaks tavapärasele tarbimisandmete kogumisele jälgib tööriist ka võrgu seisundit, registreerides kõrvalekalded, mis võivad põhjustada teenuse kvaliteedi langust või nõuavad kommunaalettevõttelt kiiret reageerimist.

  Kadude tuvastamise tööriist

  Tuvastab kohad, kus tekivad elektrikaod. Kadude tuvastamise tööriist aitab leida üles elektrikadude tekkimise kohad ning on välja töötatud spetsiaalselt elektrienergia jaotusvõrgu jaoks. Pettuste ja kadude tuvastamise tööriist analüüsib tarbimisandmeid koos muude parameetrite ja sündmustega, mida nutiarvestitelt kogutakse. Tööriist võimaldab vähendada välitööde mahtu vigade ja pettuste asukohtade tuvastamisel. Automatiseeritud analüüs toob esile kohad, kus vea tõenäosus on kõige suurem.