Esitan küsimuse

Hanked

  • Milliseid töid me hangime
  • Kuidas leida hangete nimekirju
  • Vaata nõudeid hankes osalejatele

Et tagada parim hind, kvaliteet ja paindlikkus, teeb Elektrilevi paljusid elektrivõrguga seotud töid partnerite abil ja hangete korras. Koostöös ligikaudu 70 partnerettevõttega hooldame ja ehitame elektrivõrku, puhastame liinikoridore, hangime elektrivõrgu seadmeid ja materjale.

Siit lehelt leiate infot Elektrilevi toimunud ja käimasolevate hangete ning pakkujatele ja pakkumustele esitatud nõuete kohta. Ühtlasi on siin esitatud tööde teostamise ja üleandmise tüüpnõuded, töövõtulepingu tüüptingimused ning ülevaade Elektrilevi poolt tunnustatud põhimaterjalidest ja -seadmetest.

Meie hanked on leitavad elektroonilises riigihangete registris, mille eeldatav maksumus on asjade ja teenuste ning ehitustööde puhul vähemalt 600 eurot.

Meie hangete nimekiri riigihangete registris »
Hanke dokumendid »
Hanked ettevõtja kodulehel »
Hankeplaan (PDF) »

E-post: hanked@elektrilevi.ee

Kodulehel avaldatud ehitustööde hangete automaatsete teavituste saamiseks edastage oma soov hanked@elektrilevi.ee, kirja pealkirjaks märkige "Kodulehe ehitustööde hangete meililist" ning sisus tooge palun e-posti aadressid, kuhu teavitusi soovitakse.

Elektrilevi OÜ korraldab hangete seeria passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu eelprojektide koostamiseks. Kvalifitseerimisdokumentide saamiseks edastage oma soov hanked@elektrilevi.ee, kirja pealkirjaks märkige "Passiivne elektrooniline side" ning sisus tooge palun e-posti aadress, kuhu kvalifitseerimisdokumente soovitakse.