Võrgutasu muudatused

2018. aastast rakendub puuduva või vähese tarbimisega kohtades valmisoleku- ehk püsitasu

 • Arvestuse aluseks on eelnev ehk 2017. aasta ja tasu rakendub juhul, kui tarbimine aasta jooksul on olnud kuni 250 kWh. Oma tarbimisajalugu saab vaadata siit »
 • Igakuine püsitasu on korteritele valdavalt 1,5 eurot ja eramutele sõltuvalt peakaitsmest 3–5 eurot kuus.

Aastase tarbimismahu piir on mõnevõrra tinglik, kuid tegemist on elektritarbimise mahuga, mille juures ei kasutata tarbimiskohta pideva elukohana. Neis kohtades on kliendi panus täna võrguühenduse hoidmiseks kas puudunud või olnud väga väike ning see mõjutab teiste klientide makstavat võrgutasu.

Miks oli muudatusi vaja?

Muudatuste tähtsaim eesmärk on tagada pikaajalises plaanis võimalikult madal võrguteenuse hind. Selleks on meil vaja võrku, mis vastaks klientide tegelikele vajadustele. Teisisõnu peame tagama, et me ei hoiaks liiga palju ülal üleliigset võrgumahtu.

Täna on meil võrgus ligikaudu 57 000 tarbimiskohta, kus elektrit ei tarbita kas üldse või tehakse seda ülivähe, kuid võrgu valmisolekut soovitakse hoida. Samuti on üledimensioneeritud läbilaskevõimsusi ehk peakaitsmeid, mida tegelikkuses nii suurena ei vajata, kuid mis võrku uuendades mõjutavad võrguettevõtte kulusid ja seega teenuse hinda. Muudatuste abil saame paremini teada, millistes kohtades ja kui tugevat võrku meie kliendid vajavad ning seeläbi hoiame teenuse hinna võimalikult mõistlikuna.

Elektrilevi võrguteenuse hind muutus 1. novembrist 2017

 • Seoses Eleringi hindade muutusega muutus alates 1. novembrist Elektrilevi võrguteenuse hinnakiri.
 • Keskmine võrguteenuse hind langes 2,3%.
 • Hinna langus puudutab enamjaolt edastustasu kWh-tariife, lisaks langeb kasutusvõimsuse tasu keskpingel ja reaktiivenergia tasud.
 • Alates 1. juulist kehtestatud kuutasud ja võrguühenduse läbilaskevõime tasud (kW või A- tasud) ei muutu, samuti ei muutu kasutusvõimsuse tasu madalapingel (pakettides VMA1 ja VMA2).
 • Kehtestatud tasude rakendamise ja esitamise tingimused ei muutu.
 • Endale sobivaimat paketti saab jätkuvalt kontrollida paketikalkulaatori abiga.
 • Alates 01.11. kehtima hakanud hinnakirja leiate siit »

1. juulist 2017 muutusid Elektrilevi võrguteenuse hinnad.

Muudatustega langes keskmine võrguteenuse hind, mida võimaldab Elektrilevi kasvanud efektiivsus. Samas kaasneb ka mitmeid muudatusi hinnakujunduses. Endale sobivaimat paketti saab jätkuvalt kontrollida paketikalkulaatori abiga.

Mis muutus kodukliendile?

 • Kuutasuta pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 jääb võrguteenuse kWh hind samaks.
 • Valikusse lisandus uus võrgupakett „Võrk 2 kuutasuga".

 • Võrguteenuse maksumus kuutasuga pakettides Võrk 3 ja Võrk 4 üldjuhul vähenes. Lisaks muutusid tasu komponendid: senise (kuni 30. juunini kehtinud) kuu- ja ampritasu asemel on üks kuutasu, mis sõltub eramute puhul peakaitsme suurusest ning korterites on valdavalt ühesugune.
 • Peakaitset saab kuni 63 A võrguühenduse korral kuni 2018. aasta märtsi lõpuni vähendada tasuta. Sobiva suurusega peakaitsme hindamisel abistab peakaitsme kalkulaator.

Mis muutus ettevõttele?

Võrguühenduste korral üle 63A madalpingel ja keskpingel:

 • Vähenes keskmine hind ligikaudu 8%.

  Enamikule energiamahukatest ettevõtetest võrgutasu vähenes.

 • Muutub hinnakujundus

  Kuni 30. juunini tasus ettevõte võrguteenuse eest edastustasu, reaktiivenergia tasu ning püsiva komponendina ampritasu või kasutusvõimsuse tasu vastavalt sellele, millist võimsust ta kasutab. 1. juulist hakkas hinna püsikomponent sõltuma võrguühenduste arvust ja lepinguga tagatud ehk kliendi jaoks valmis hoitavast läbilaskevõimest.

 • Ärikliendi täpne muudatusinfo 1. juulist koos hindadega:

  • Madalpingeliinil üle 63A liinil

  • Madalpingeliinil üle 63A alajaamas

  • Keskpinge liinil

  • Elektrienergia tootja muudatusinfo

  • Keskpinge 110 kV alajaamas

  • Kasutusvõimsuse tasu