Võrgutasu suundumused

Võrguteenuse hind ehk võrgutasu aitab katta elektrivõrgu ülalpidamiseks ja uuendamiseks tehtavaid investeeringuid. Näiteks teeme võrguteenuse tasu eest selliseid olulisi töid nagu uue elektrivõrgu ehitamine, seadmete hooldus ja remont ning liinikoridoride hooldus, samuti peame üleval elektritarbimise mõõtmise seadmeid, elektrivõrgu juhtimiseks ja toimimiseks vajalikke infosüsteeme jpm. Mida rohkem kaasab võrguteenuse hinnakujundus kliente läbi mõtlema tegelikke vajadusi, seda mõistlikuma elektrivõrgu mahu ja ka soodsama hinna me saame. Seetõttu liigub võrgutasu suurema püsitasu osakaalu suunas ja see on kasvatanud juba märgatavalt võrguteenuse efektiivsust.

Muudatused aastal 2020

Pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 rakendatakse 32 A kuni 63 A peakaitsme korral püsitasu

Alates 2020. aastast rakendub kõigile 32 A – 63 A peakaitsmega tarbimiskohtadele pakettides "Võrk 1" ja "Võrk 2" püsitasu. Peakaitsme suurust saad vaadata meie iseteeninduses jaotuses võrguleping ja kontrollida selle suuruse sobivust peakaitsme kalkulaatoriga.

Loen lähemalt

Lisandus tasu Tallinna vana pingesüsteemi ülalhoidmiseks

Teine muudatus puudutab neid Tallinna tarbimiskohti, mis asuvad niinimetatud vanapinge ehk 220 V pingesüsteemi võrgus (osa hooneid Põhja-Tallinnas, kesklinnas, Kristiine piirkonnas). Alates 1. oktoobrist 2019 lisandus tarbimiskohtadele, kus on uue pingesüsteemi valmimisest möödunud rohkem kui kolm aastat ja kus pole seni uuele pingesüsteemile üle mindud, vana pingesüsteemi ülalhoidmise tasu. Kõik kliendid, keda pingesüsteemi ülalhoidmise tasu puudutab, on saanud meilt selle kohta teavituse. Loe täiendavat infot Tallinna vanapinge lehel.

Mis muutus võrgutasus aastal 2019?

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist langetasime võrguteenuse hinda. See oli võimalik tänu võrguteenuse efektiivsuse kasvatamisele ja kulude vähendamisele.

 • Keskmine hind langes. Hind langes keskmiselt 8%, sealhulgas koduklientidele langes hind keskmiselt 6% ja ettevõtetele keskmiselt 9%. Muutus oli pakettide lõikes erinev.
 • Kodukliendi kuutasuga pakettides vähenes võrgutasu. Suurenes kuutasu osakaal, tänu millele saime märgatavalt langetada edastusteenuse (tarbitud kWh-de) hinda.
 • Vähenesid mitmete võrguga seotud lisateenuste hinnad (nt lülitamised ja peakaitsme vahetus) hinnad.
 • Ettevõtete pakettides alanes võrgutasu eelkõige vähenenud edastustasu arvelt. Energiamahukatele ettevõtetele tõime valikusse uued paketid, mis võimaldavad suure tarbimismahu korral varasemast oluliselt soodsamat võrgutasu. Võrgutasu on osa elektriarvest, mille kujunemisest saad lugeda siit.
 • Loen lähemalt

  Mis hinnalangust võimaldab?

  Võrguteenuse hind on kulupõhine ja riikliku järelevalve all: kui muutuvad teenuse osutamiseks vajalikud kulud, vaadatakse ühtlasi üle ka teenuse hind.

  Elektrilevi on kulude vähendamise ja teenuse efektiivsuse tõstmise nimel teinud olulisi muudatusi. 2018. aastal rakendasime püsitasu tarbimiskohtadele, kus tarbimine puudus või oli väga väike. See muudatus kasvatas oluliselt elektrivõrgu efektiivsust - loobutud on 3%-st kasutuseta seisnud võrguvõimsusest ja lõpetatud enam kui 2000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud.

  Kas oled soodsaimas paketis?

  Saad alati kontrollida, kas Sinu poolt valitud pakett on Sinu tarbimismahu juures kõige soodsam või tasuks Sul kaaluda paketivahetust. Kõige mugavam on oma paketti vaadata Elektrilevi iseteeninduses. Seal saad soovi korral ka paketti vahetada.

  Muudatused aastal 2020

  Püsitasu sisaldab võrgu hoidmise ja uuendamise kulusid ja selle täpne maksumus sõltub peakaitsme suurusest, jäädes vahemikku 4,4-7 eurot kuus. Püsitasu rakendamine on seotud sellega, et elektrivõrgu arendamise kulud sõltuvad peakaitsme suurusest, seetõttu ei ole mõistlik liigse varuga ja kasutuseta seisvat võrku üleval pidada. Võrk 1 ja 2 paketid sobivad eelkõige väikese elektritarbimisega tarbimiskohtadele ning suure peakaitsme kasutamine ei ole üldjuhul sellistes tarbimiskohtades vajalik (võrdluseks: keskmise eramu peakaitse on 25 A, suvekodus piisab üldjuhul 16 A peakaitsmest). Valides õige peakaitsme suuruse, saame Sulle pakkuda tõhusamat ja optimaalsema hinnaga võrguteenust. Selleks soovitame Sul hoolikalt läbi mõelda, millise võimsusega ühendust Sa oma tarbimiskohas tegelikult vajad, võttes arvesse ka võimalikke muutusi lähitulevikus - näiteks uute kodumasinate või muude elektriseadmete kasutuselevõtt jms.

  Olemasoleva peakaitsme suurust võrguühendusel kuni 63 A saad vajadusel ennistada kolme aasta jooksul alates selle vähendamisest:

 • kui võrk ei vaja tugevdamist (st võrguga liitunuid on vähe), siis võrdub peakaitsme ennistamise hind peakaitsme vahetamise hinnaga
 • kui võrk vajab tugevdamist, sõltub peakaitsme ennistamise hind võrgu ümberehitamiseks tehtavatest reaalsetest kulutustest
 • Kuutasu rakendub ka kortermajas asuvale tarbimiskohale, kui kortermaja (või hoone) liitumispunkti kaitsme jaotatud osa ühele tarbimiskohale on 32 A või suurem (jaotatud võrguteenuse müük). Valdavalt on kortermaja liitumispunkti kaitsme jaotatud osa korterile või üldvalgustusele 2 kuni 5 A.

  Mis muutus võrgutasus aastal 2019?

  Mis muutus kodukliendile (tarbimiskohad kuni 63 A)?

  Eramutele, korteritele, suvilatele ja väiksematele ärihoonetele (koondnimetusega kodukliendid) pakume viite erinevat võrgupaketti. Väiksema tarbimismahuga tarbimiskohtadele sobib sõltuvalt öise ja päevase tarbimise osakaaludest kas pakett Võrk 1 või Võrk 2. Suurema tarbimise korral on sobivateks valikuteks Võrk 3 ja Võrk 4 paketid. Keskmise tarbimismahu korral soovitame valida Võrk 2 kuutasuga pakett. Hetkel kehtivat võrgupaketti ja selle sobivust oma igakuise tarbimismahuga saad kontrollida Elektrilevi e-teenindusest.

 • Pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 langes võrguteenuse hind 2019. a algusest keskmiselt 3%.
 • Kuutasulistes pakettides Võrk 2 kuutasuga, Võrk 3 ja Võrk 4 suurenes kuutasu osakaal ja langes märgatavalt kWh-hind, mis vähendas võrgutasu kokku keskmiselt 9%.
 • Vähenesid ka mitmete lisateenuste hinnad. Muuhulgas muutusid soodsamaks peakaitsme vahetus- ja lülitustoimingud. Uuendusena lisasime hinnakirja voolu välja- ja sisselülitamise kaugjuhtimise teel, mis on kohalesõitmisega teenusest kordades soodsam. Seda lahendust saame pakkuda tänu kaugloetavatele arvestitele. Lisateenuste hinnad leiad üldisest hinnakirjast.
 • Kuutasu rakendub ka kortermajas asuvale tarbimiskohale, kui kortermaja (või hoone) liitumispunkti kaitsme jaotatud osa ühele tarbimiskohale on 32 A või suurem (jaotatud võrguteenuse müük). Valdavalt on kortermaja liitumispunkti kaitsme jaotatud osa korterile või üldvalgustusele 2 kuni 5 A.

  Mis muutus ettevõtetele (tarbimiskohad üle 63 A ja keskpingel)?

  Keskmine hind ettevõtetele langes ligi 9% ja seda eelkõige kahaneva kWh-hinna (edastustasu) arvelt. Ainsa erandina ei vähenenud edastustasu võrguühendustel, kus liitumine on keskpingel alajaamas, kuna nende võrguühenduste hind oli juba varasemalt teenuse osutamiseks vajalike kulude piiril. Kõigis ülejäänud tarbimiskohtades langes edastustasu, samuti lõime uued valikpaketid energiamahukatele ettevõtetele.

  Ettevõtted keskpingel

  Hind keskpingel tarbimiskohtadele vähenes keskmiselt 8%. Lisaks tõime turule uue paketi energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponendi osakaal on teistest pakettidest suurem. Uus pakett on võimaldanud energiamahukate ettevõtete võrguteenuse kogumaksumust vähendada varasemaga võrreldes ligikaudu 13%.

  Ettevõtted madalpingel

  Hind madalpingel tarbimiskohtadele vähenes keskmiselt 9%. Lisaks tõime valikusse uue paketi energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponent on suurem. See võimaldab energiamahukate ettevõtete võrguteenuse kogumaksumust varasemaga võrreldes oluliselt alandada. Võrguteenuse maksumust tervikuna on tänase seisuga võimalik vähendada ligikaudu neljandiku võrra.

  Miks suurema tarbimisega pakettides hind rohkem vähenes?

  Võrgutasu muutus oli väiksem tarbimiskohtades, kus kilovatt-tunde tarbitakse vähem, ning hind langes rohkem suuremate tarbijate jaoks. Selline hinnakujundus on paremini kooskõlas iga konkreetse võrguühenduse ülalhoidmiseks tehtavate kulutustega.