Võrgutasu muutus alates 1. oktoobrist 2022

Võrgutasu muutub alates 1. oktoobrist 2022 keskmiselt 3%. Muudatus on kõikidele klientidele ühetaoline. Hinnatõusu põhjuseks on elektri hinna kallinemine 27 protsenti.

Tutvun hinnakirjaga

Võrgutasu muutus alates 1. juuni 2022

Võrgutasu muutub alates 1. juunist 2022 keskmiselt 10 protsenti. Muudatus on kõikidele klientidele ühetaoline. Muudatus on tingitud tulenevalt põhivõrguettevõtja Eleringi ülekandeteenuse hinna ligi 17%-lisest ja elektrienergia hinna ligi 48%-lisest tõusust. Hinnakirjaga saad tutvuda siin »

Võrgutasude muudatused alates 1. märts 2022

Alates 1. märtsist 2022 muutub Elektrilevi võrgutasude hinnakiri. Võrgutasu muudatus on pakettide lõikes erinev, hind tõuseb keskmiselt 3%. Hinnamuudatus on vajalik Elektrilevist mittesõltuvate sisendhindade kasvu tõttu. Suurim mõjutaja on elektrihind, mille tõus on olnud 61% ning millest sõltub elektrivõrgu toimimiseks vajaliku elektri kulu. Hinnakirjaga saad tutvuda siin »

Elektrilevi võrgupakettide valikusse lisanduvad uued 4-tariifsed paketid, mis võimaldavad suuremat paindlikkust. Uute pakettidega on klientidele loodud võimalus senisest rohkem pöörata tähelepanu sellele, mis aegadel elektrit võrgus tarbida ning kas elektrienergia kasutamisel on võimalusi tarbimise viimiseks madalama tarbimise ehk soodsama hinnaga ajale.

Seeläbi saavad kliendid oma kulusid teadlikumalt juhtida ning võrguteenuse arvet vähendada. Iseteeninduses oleme klientidele tarbimiskoha põhiselt pakettide aasta maksumused välja arvutanud ja seal saate alati endale valida soodsaima võrgupaketi.

Olulisemad muudatused 1. märts 2022

Öise ehk soodsama edastustasu kasutusaeg pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra ja hakkab kehtima aastaringselt kella 22.00-st kuni 7.00-ni. Lisaks hakkab öine ehk soodsam edastamistasu edaspidi kehtima ka riiklikel pühadel ööpäevaringselt.

Loen lähemalt Vaatan hinnakirja

Muudatused kodu- ja väikeäri kliendile (kuni 63A)

 • Senise põhitariifse paketi „Võrk 3" kasutamine lõpetatakse, kõik senised paketi kasutajad viiakse üle paketti „Võrk 4", mis sisaldab kuutasu ning päeva- ja ööhinnaga edastustasu.
 • Valikusse lisandub uus pakett „Võrk 5", milles kasutatakse nelja erinevat kWh hinda, mis lähtuvad tarbimiskoormusest võrgus. Kui tarbimine võrgus on madal, siis on kWh hind soodne (nt öösel, suvel, nädalavahetustel). Kui tarbimine võrgus on suur (nt talveperioodi tööpäevade hommikustel ja õhtustel tundidel ja puhkepäevade õhtustel tundidel), siis on kWh hind kõrgem.
 • Uus pakett Võrk 5 sobib kasutamiseks keskmisele või keskmisest mõnevõrra suurema tarbimisega klientidele (nt korteris 1500-3000 kWh aastas; eramus 25A peakaitsme korral 3500 kuni 11 000 kWh aastas), kellel enamus tarbimisest toimub madalama võrgukoormuse ajal või kellel on läbi tarbimise juhtimise võimalik oma elektri kasutamist viia madalama koormusega perioodile. Pakett sisaldab kuutasu.

  Iseteeninduses oleme klientidele välja toonud pakettide võrdlused koos aastamaksumusega. Seal saad vaadata hetkel kehtivat võrgupaketti ja selle sobivust ning vajadusel paketti muuta.

  Vaatan võrgupaketti

  Mis muutub võrgutasus aastal 2022?

 • Kõikidele klientidele rakendub edaspidi ajatariifne võrguteenus, senised põhitariifsete pakettide kasutajad viiakse üle ajatariifsele paketile.
 • Ühendame senised madalpingel üle 63 A alajaama ja liini hinnakirjad. Kasutusse jäävad kõik senised ajatariifsed paketid.
 • Kõikidele klientidele laieneb võimalus valida kasutusvõimsuse komponendiga pakett.
 • Lisandub uus pakett „Võimsus Aeg VMA5", kus kasutatakse nelja edastamistasu kWh hinda, mis lähtuvad tarbimiskoormusest võrgus.

  Kui tarbimine võrgus on madal, siis on kWh hind soodsam (nt öösel, suvel, puhkepäevadel). Kui tarbimine võrgus on kõrge (nt talveperioodi tööpäevade hommikustel ja õhtustel tundidel, puhkepäevade õhtustel tundidel), siis on kWh hind kallim. Pakett sobib kasutamiseks kliendile, kellel enamus tarbimisest toimub madalama koormusega ajal või kellel on läbi tarbimise juhtimise võimalik oma elektri kasutamist viia madalama koormusega perioodile. Vaata ajatsoonide kehtivuse joonist.
 • Vaata ajatsoonide kehtivuse joonist

  Pakettide juures võtame kasutusele uued nimetused. Olemasolevatele rakenduvad uue nimega võrgupaketid järgmiselt:

  Madalpingel üle 63A pakettide üleminekud

  Pakett hinnakirjas kuni 28.02.2022 Pakett alates 01.03.2022
  VMA1 Võimsus VMA2
  VMA2 Võimsus VMA2
  VMA3 Amper VML2
  VMA4 Amper VML2
  VMA9 Võimsus Mega VMA9
  VML1 Amper VML2
  VML2 Amper VML2
  VML9 Võimsus Mega VMA9
  Võimsus Mega VMA9*
  * Uus mitmetariifne pakett

  Muudatused keskpinge pakettides

 • Kõikidele keskpinge klientidele rakendub edaspidi ajatariifne võrguteenus, senised põhitariifsete pakettide kasutajad viiakse üle ajatariifsetele pakettidele.
 • Lisanduvad uued paketid „Keskpingel liinil Aeg VKL5" ja „Keskpingel alajaamas Aeg VKA5", kus kasutatakse nelja edastamistasu kWh hinda, mis lähtuvad tarbimiskoormusest võrgus. Kui tarbimine võrgus on madal, siis on kWh hind soodsam (nt öösel, suvel, puhkepäevadel). Kui tarbimine võrgus on kõrge (nt talveperioodi tööpäevade hommikustel ja õhtustel tundidel, puhkepäevade õhtustel tundidel), siis on kWh hind kallim.

  Paketid sobivad kasutamiseks klientidele, kellel enamus tarbimisest toimub madalama koormuse ajal või kellel on läbi tarbimise juhtimise võimalik oma elektri kasutamist viia madalama koormusega perioodidele.
 • Vaata ajatsoonide kehtivuse joonist

  Mis muutub võrgutasus aastal 2022?

 • Öise ehk soodsama edastustasu kasutusaeg pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra ja hakkab kehtima aastaringselt kella 22.00-st kuni 7.00-ni. Lisaks hakkab öine ehk soodsam edastamistasu edaspidi kehtima ka riiklikel pühadel ööpäevaringselt.
 • Laieneb ajatariifsete pakettide kasutamine ja lisanduvad 4-tariifsed paketid, mis võimaldavad võrgus suure tarbimise välisel ajal soodsamat võrgutasu. See aitab suunata tarbimist tipuajalt muule ajale ning kliendil säästa võrguteenuse tasudelt.
 • Võrgutasu hind
 • Muutuvad võrgulepingu tüüptingimused. Olulisemate muudatustega saab tutvuda siit.
 • Muutuvad lisateenuste eest võetavad tasud – arvesti ja peakaitsme vahetamise, elektripaigaldise plommimise, lülitamiste, mõõtesüsteemi kontrollimise ja kohale sõidu eest.
 • Ajatsoonide kehtivuse joonis

  Võrgutasu hind