Esitan küsimuse

Kaablispetsialisti teenus

  • elektrikaablite asukoha näitamine kinnistul
  • elektrikaablite omanikujärelevalve
  • ohutud tööd elektrikaablite läheduses

Elektrikaablite asukoha näitamine kinnistul

Enne tööde planeerimist soovitame ohutuse tagamiseks ja võimalike kahjude vältimiseks kindlaks teha, kus asub elektrikaabel. Kui soovid teada kus asub sinule kuuluv või sinu kinnistul olev võõras kaabel, siis meie spetsialist näitab ja märgistab elektrikaabli asukoha objektil.

Teenus ei anna luba kaevetöödeks, selleks annab loa elektrikaabli omanik. Elektrilevi omandis olevate kaablite kaitsevööndis tegutsemise loa saate taotleda siit »

Elektrikaablite omanikujärelevalve

Kaablite omaniku järelevalve teenuse käigus kontrollime elektrikaablite paigalduse nõuetekohasust. Nõuetekohaselt paigaldatud kaablid on üks osa ehitise terviklikust nõuetekohasusest ja on aluseks kasutusloa saamisel.

Teenuse hind mõlemal juhul on 42 eurot tund (sisaldab sõiduaega objektile ja tagasi). Minimaalne tööaeg on 1 tund, edasine arvestus 0,5 tunni kaupa.

Lisainfot teenuse tellimise kohta:

  • Põhja piirkonnas (Tallinn, Harjumaa, Pärnu, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa) – jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 46 54 600.
  • Lõuna piirkonnas (Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõhvi, Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Tartu, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) – jarelvalvelna@elektrilevi.ee, tel. 46 54 500.

Tegemist on turul vabalt saadava teenusega, mille osutamisel Elektrilevi konkureerib kõigi sama teenuse pakkujatega.