Esitan küsimuse

Kuidas ise ära hoida elektriseadmete kahjustumist

 • Üldine soovitus ohutuse tagamiseks
 • Mis tekitab kahjusid elektrivõrgus?
 • Kuidas oma seadmeid ise kaitsta?

Soovitame Teil oma riske hinnata ning kasutusele võtta koduste elektriseadmete kahjusid ennetavad abinõud. Juhime tähelepanu, et ohutuse tagamiseks on tänapäeval Euroopa Liidus müüdavatel elektriseadmetel kohustuslik CE-märgistus. CE-märgistus seondub ainult ohutusega, märk ei näita toote kvaliteeti, töökorras olekut ega otstarbekohast kasutamist. Kui tootel puudub CE-märk, võib see tähendada, et seade on ohtlik. Soovitame mitte kasutada ilma CE-märgita vanu või uusi elektriseadmeid. Nii tagate oma kodu esmase ohutuse!

Mis tekitab häireid elektrivõrgus?

Elektrivõrk on nagu elav organism, kus pidevalt toimub midagi. Sealhulgas esineb paratamatult häireid, mis võivad rikkuda elektriseadmeid. Häired võivad tekkida näiteks liinirikete või elektrivõrguga seotud tööde tagajärjel või vääramatu jõu, näiteks äikese tõttu.

Kõige sagedamini esinevad elektrivõrgus järgmised häired:

 • äikesest või lülitustest tingitud liigpingeimpulsid;
 • lülitustest, lühistest ja elektrimootorite käivitamisest tingitud pingelohud;
 • plaaniliste tööde tegemiseks vajalikud või elektrivõrgu riketest tingitud elektrikatkestused.
 • Elektrivõrgu häirete mõju koduseadmetele

  Elektrivõrgu häired võivad kahjustada tundlikke elektroonikaseadmeid või muud vara. Rikkelisest seadmest põhjustatud elektrilöök on aga oht inimese või looma elule ja tervisele.

 • Kaitseseadmed

  Kaitseseadmed kaitsevad inimesi ja loomi võimaliku elektrilöögi eest ja elektriseadmeid kahjustumise eest. Kõige sobivama kaitseviisi valik sõltub sellest, kui elutähtsad, tundlikud või hinnalised on kasutatavad elektriseadmed, millises seisukorras on tarbimiskohaga seotud elektrivõrk ning kui kriitiline on pideva ehk katkematu elektrivarustuse tagamine kodumajapidamisele või ettevõtte tegevusalale (näiteks loomapidamine). Õigesti paigaldatud kaitseseadmed parandavad elektriseadmete töökindlust ja kasutamise ohutust.