Kahjude hüvitamine

Elektrivõrgus võib aeg-ajalt paratamatult esineda häireid. Need võivad tekkida kas lülitamiste või liini rikete tagajärjel, samuti vääramatu jõu, näiteks äikese tõttu. Kõik elektrivõrgu häiretest põhjustatud kahjud ei kuulu alati hüvitamisele. Kui meie põhjustatud või meie kontrollitavast sündmusest elektrivõrgus tekib Teie varale kahju, palume meile esitada kahjunõude avaldus.

Hea klient!

Kahjunõuete suurenenud mahu tõttu võib vastamine võtta ajutiselt aega kuni 60 päeva.