Liigpingepiirikud

Liigpingepiirikud on ette nähtud elektrivõrkude ja elektriseadmete kaitseks piksest ja lülitustest tingitud liigpingete ja impulssvoolude eest.

Liigpingepiirikud jagunevad tüüpidesse 1, 2, 3. Tüüpidesse 1 ja 2 ning 1+2 kuuluvaid liigpingepiirikuid kasutatakse ehitiste elektrisisestuses (tüüp 1 või 1+2) ja sisejuhtmestiku jaotuskilpides (tüüp 2).

Tüüpi 1 kuuluvad liigpingepiirikud on välguvoolukindlad – need suudavad endast läbi lasta võimsaid vooluimpulsse, kuid ei piira küllaldaselt välguimpulsse (näiteks elektroonikaseadmete puhul).

Tüüpi 2 kuuluvad liigpingepiirikud piiravad juba tüübi 1 poolt piiratud välguimpulsse või impulsse, mis tekivad välgu lähi- või kauglöökidel või lülitustel elektrisüsteemis.

Tüüpi 1 ja tüüpi 2 kuuluvad liigpingepiirikud paigaldatakse enamasti elektrikilpi ning seda tohib teha vaid vastava pädevusega elektrispetsialist. Sobivaima lahenduse leidmiseks soovitame pöörduda elektrispetsialisti või elektritööde ettevõtte poole.

Tüüpi 3 kuuluvad liigpingepiirikud paigaldatakse vahetult seadme ette ehk pistikusse. Need piiravad liigpingeimpulsse sedavõrd, et need pole ohtlikud korras elektroonikaseadmetele.

NB! Pistikupessa ühendatavad liigkaitsmed töötavad vaid juhul, kui need on ühendatud maandusega kolmejuhtmelisse ehk kaitsemaandusega elektrisüsteemi. Elektrisüsteemides, kus kaitsemaandus puudub (enamasti enne 1995. aastat ehitatud elektrisüsteemid), vahetult seadme ette paigaldatavad kaitsmed ei toimi. Täpsemaid soovitusi ja seadmeid küsige spetsialiseerunud elektritoodete müüjalt.

UPS

UPS on varutoiteallikas ja pingestabilisaator, mis pakub lahendust lühiajaliste, kuni 10 minutit kestvate katkestuste puhul.

UPS-iga saab tagada kuni 400W elektriseadme töö kuni 5 minutiks, väiksema võimsuse korral isegi kuni 33 minutiks. UPS sisaldab akut, mille abil katkestuse ajal tagatakse elektritoide seadmetele, mis on ühendatud UPS-i taha. Lisaks kaitseb UPS elektriseadmeid liigpinge eest, mida põhjustavad äike või liinirikked.

NB! UPS-iga ei soovitata ühendada elektrimootoriga seadmeid, nagu külmkapp, pump, soojuspump jms, sest elektrimootorite käivitusvool on tavaliselt mitu korda suurem kui nende seadmete passis märgitud töövool. UPS-ide kohta saate täpsemat infot elektroonika- ja ehituspoodidest.

Pingestabilisaator

Pingestabilisaator muudab pistikupesast saadava normidele mittevastava (160V–250V) pinge stabiilseks 230-voldiseks pingeks. Sõltuvalt tootjast on koduseks kasutamiseks mõeldud pingestabilisaatorite võimsus vahemikus 500–2000 W.

Pingestabilisaatorit ei tohi kasutada sügavkülmikute, elektritööriistade, õhukonditsioneeride, õhukuivatajate, köögikombainide ja teiste elektrimootoriga töötavate seadmete stabiliseerimiseks. NB! Enne seadme ühendamist pingestabilisaatoriga palume veenduda, kas elektriseadmel on juba tootja poolt sisse ehitatud pingestabilisaator. Paljude tundlike seadmete puhul on pinge topeltstabiliseerimine keelatud! Pingestabilisaatorite kohta saate täpsemat infot elektroonika- ja ehituspoodidest.

Rikkevoolukaitse

Rikkevoolukaitselüliti lülitab elektri välja, kui inimene või loom satub isoleerimata juhtme või rikkis ja pinge all oleva korpusega elektriseadme vastu. Rikkevoolukaitselüliti aitab vältida tõsist elektrilööki, päästa elusid ning vähendada tuleohtu. See on majapidamises sama oluline kui suitsuandur!

Eestis kehtivate normide järgi on rikkevoolukaitse uutes elektripaigaldistes kohustuslik. 30-milliamprise rakendusvooluga rikkevoolukaitse kaitseb inimese elu, seega peab lisakaitse olema:

  • üldkasutatavatel pistikupesadel, mille nimivool on kuni 20 A;
  • välioludes kasutatavatel teisaldatavatel seadmetel, mille nimivool on kuni 32 A.

Kindlasti tuleb lisakaitset kasutada kõigis niisketes ruumides, näiteks duširuumis, vannitoas, saunas, köögis. Paigaldage rikkevoolukaitselüliti ning kindlustage nii lisakaitse.

Rikkevoolukaitselülitid on erineva rakendusvooluga. Õige valiku tegemiseks soovitame nõu pidada elektriala spetsialistiga. Sarnaselt paljudele kaitseseadmetele tuleb rikkevoolukaitsme ühendamiseks elektrisüsteemiga tellida projekteerimine ja paigaldustöö vastava pädevusega elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.

Piksekaitsesüsteem

Piksekaitsesüsteem koosneb piksekaitse välis- ja sisesüsteemist.

Välissüsteem koosneb välgupüüdurist (enamasti piksevarras), allaviikudest ja maandustest ning kaitseb ehitist välgu otsetabamuse eest. Kui ehitisel on piksekaitse välissüsteem, siis peab seal olema paigaldatud ka sisesüsteem. Sisesüsteemi põhiliseks osaks on eespool kirjeldatud liigpingepiirikud. Sarnaselt teistele kaitseseadmetele tuleb ka piksekaitsesüsteemi paigaldamiseks tellida projekteerimine ja paigaldamistöö vastava pädevusega elektrispetsialistilt või elektritööde ettevõttelt.

Elektrigeneraator

Generaator on seade, mis toodab elektrit. Generaatori toitele saab vastavalt võimsusele ühendada kas kogu elektrisüsteemi, osa sellest või üksiku seadme, mille töötamine on elektrikatkestuse ajal kõige olulisem.

Generaatori valikul soovitame jälgida, et selle võimsus oleks vähemalt 20–25% suurem elektrisüsteemi või elektriseadme nimivõimsusest, mis on kirjas seadmel või seadme passis.

Selleks et ühendada generaator otse hoone elektrisüsteemiga, tuleb ehitada generaatorile eraldi ühenduspunkt, kus paiknevad kaitsmed ja ümberlüliti.

Töö tuleb kindlasti tellida elektritööde ettevõttest, sest elektrisüsteemiga valesti ühendatud generaator:

  • võib põhjustada tulekahju;
  • ülekoormuse tõttu võivad viga saada kõik elektriseadmed;
  • võib olla ülimalt ohtlik või lausa eluohtlik samal ajal elektrivõrgus rikkeid likvideerivatele või elektritöid teostavatele elektrikutele.

NB! Enne elektrigeneraatori käivitamist tuleb tutvuda põhjalikult kasutus- ja ohutusjuhistega. Generaator on elektriseade, mille puhul tuleb kõrvalekaldumatult täita kõiki ohutusnõudeid.