Kaitsmeid soovitame kontrollida järgmiselt:

 

Kontrollimist tuleks alustada üldjuhul majas paiknevast peakilbist või vanemate majade puhul arvestikilbist.

Peakilbis paiknevad grupikaitsmed, mis on kas kaitselülitid või sulavpanusega korkkaitsmed ehk nn sulavkaitsmed. Mõnel juhul on samas kilbis koos nii grupikaitsmed kui ka peakaitse.

 

Kontrollige, kas kaitsmed on töökorras.

Kui sulavkaitse on läbi põlenud ehk metallist otsikut (nn kontrollpunni) näha ei ole, on kaitse katki. Pildilt on näha, milline näeb välja korras ja milline läbipõlenud sulavkaitse.

Läbipõlenud kaitsme korral võib elektrikaupade poest osta uue „korgi" ja kui ka see läbi põleb, on tegemist lühisega Teile kuuluvas elektrisüsteemis. Sellisel juhul tuleb kutsuda elektritööde firmast pädev elektrik, kes teeb kindlaks rikke põhjuse.

 

Kui grupikaitsmed on kaitselülitid, kontrollige, kas need on sisse lülitatud.

Grupikaitsmeks võib olla üks või mitmefaasilise voolu korral mitu omavahel ühendatud lülitit. Kui kaitse on välja lülitunud (kang „OFF" asendis), proovige see esmalt sisse lülitada. Kui lüliti on ebamäärases vahepealses asendis, viige hoob esmalt väljalülitatud („OFF") asendisse ja proovige seejärel lülitit uuesti sisse lülitada. Asend võib olla tähistatud ka I (sees) ja 0 (väljas) märgistega. Kui kaitse lülitub uuesti välja, tuleb kutsuda elektritööde ettevõttest elektrik.

Pildil ühe- ja kolmefaasiline kaitselüliti.

 

Kui grupikaitsmed on korras, kontrollige peakaitset.

Peakaitse paikneb sageli elamu liitumiskilbis väljaspool maja, kuid võib asuda ka grupikaitsmetega samas kilbis. Peakaitse võib samuti olla kas sulavkaitse või kaitselüliti.

Kui peakaitsme sisselülitamine või sulavkaitsme vahetamine ei õnnestu, toimige täpselt samamoodi nagu grupikaitsmete puhul.

Peakaitsme tööde jaoks on vajalik plommi eemaldamine, mis tuleb tellida Elektrilevist.

 

Kui eramu pea- ja liitumiskilbis on kõik korras, on põhjust kahtlustada välise elektrivõrgu riket ning helistada Elektrilevisse 1343.