Kaitsmeid soovitame kontrollida järgmiselt:

 

Avage jaotuskilp

Avage jaotuskilp, mis üldjuhul asub trepikojas, kuid võib olla ka korteris. Jaotuskilbis paiknevad korteri kaitsmed. Neid on kaht tüüpi – grupikaitsmed, mis on kas kaitselülitid või sulavpanusega korkkaitsmed ehk nn sulavkaitsmed, ja peakaitse või pealüliti.

 

Kui grupikaitsmed on sulavkaitsmed, kontrollige, kas need on töökorras.

Kui sulavkaitse on läbi põlenud ehk metallist otsikut (nn kontrollpunni) näha ei ole, on kaitse katki. Pildilt on näha, milline näeb välja korras ja milline läbipõlenud sulavkaitse.

Läbipõlenud kaitsme korral võib elektrikaupade poest osta uue „korgi" ja kui ka see läbi põleb, on tegemist lühisega Teile kuuluvas elektrisüsteemis. Sellisel juhul tuleb kutsuda elektritööde firmast pädev elektrik, kes teeb kindlaks rikke põhjuse.

 

Kui grupikaitsmed on kaitselülitid, kontrollige, kas need on sisse lülitatud.

Grupikaitsmeks võib olla üks või mitmefaasilise voolu korral mitu omavahel ühendatud lülitit. Kui peakaitse on välja lülitunud (kang „OFF" asendis), proovige see esmalt sisse lülitada. Kui lüliti on ebamäärases vahepealses asendis, viige hoob esmalt väljalülitatud („OFF") asendisse ja proovige seejärel lülitit uuesti sisse lülitada. Asend võib olla tähistatud ka I (sees) ja 0 (väljas) märgistega. Kui kaitse lülitub uuesti välja, tuleb kutsuda elektritööde ettevõttest elektrik.

Pildil ühe- ja kolmefaasiline kaitselüliti.

 

Kui grupikaitsmed on korras, kontrollige peakaitset.

Peakaitse võib olla kas sulavkaitse või lüliti. Peakaitset saate kontrollida täpselt samamoodi nagu grupikaitsmeid. Kontrollige, kas sulavkaitse on töökorras või lüliti sisse lülitatud ning tegutsege täpselt samamoodi, nagu grupikaitsmete korral.

Peakaitsme tööde jaoks on vajalik plommi eemaldamine, mis tuleb tellida Elektrilevist.

 

Kui korteri grupikaitsmed ja peakaitse on korras, tuleb pöörduda kortermaja haldaja või omaniku poole.

Haldaja või omanik saab kontrollida, kas hoone peakilibis asuvad kortermaja grupikaitsmed ja peakaitse on töökorras.

Kui kaitsmed on rakendunud või on liitumispunktis näha visuaalne rike, tellib maja haldaja parandustööd elektritööde firmast. Plommide korral on nende eemaldamine vaja tellida Elektrilevist. Kui ka maja peakilbis on kõik korras, on põhjust kahtlustada jaotusvõrgu riket ning helistada Elektrilevisse 1343.