Kahjud

Elektrivõrgus võib aeg-ajalt esineda häireid. Kui me seadusest tuleneva aja jooksul riket ei kõrvalda, vähendame võrguteenuse tasu Sinu arvel automaatselt. Kui aga meie põhjustatud sündmusest tekib kahju Sinu varale, on Sul õigus taotleda kahju hüvitamist.

Kahjude hüvitamine

Juhul kui meie põhjustatud sündmusest tekib kahju Sinu varale, on Sul õigus taotleda kahju hüvitamist, milleks tuleb esitada avaldus.

Minu varale on tekkinud kahju Elektrilevi põhjustatud sündmusest.

Esitan avalduse

Hüvitamise alused

Kahjudega seotud elektrikatkestusi analüüsime alati kolmest aspektist lähtuvalt.

 • Kahju tekkis Elektrilevi tõttu või meie kontrollitavast sündmusest elektrivõrgus. Sellele tingimusele ei vasta näiteks nn force majeure sündmused nagu äike või tugevad tormid, mille tõttu tekkinud katkestusi ei ole Elektrilevil üldjuhul võimalik ära hoida. Tingimusele 1 ei vasta ka katkestused, mille põhjus peitub Sinu enda elektrisüsteemis. 
 • Kui olukord vastab tingimusele 1, peab kahjude hüvitamiseks olukord vastama ka vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

 • Katkestus tekitas Sinu elektrisüsteemis seadusega lubatud vahemikust suuremaid pingekõikumisi.
 • Katkestuse kõrvaldamine võttis aega kauem, kui on seaduse järgi konkreetsel perioodil ette nähtud (12 h suveperioodil ja 16 h talveperioodil). 
 • Kahjunõude esitamine

  Esita avaldus

  Avaldust saab mugavalt esitada iseteeninduses.

  Avalduse menetlemine

  Anname vastuse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul.

  Tulemusest teavitamine

  Teavitame tulemustest ja lepime kokku järgmised sammud.

  Kahjude hüvitamine

  Kahjude hüvitamiseks tuleb esitada veel ostukviitung ja hinnang uue seadme maksumuse kohta.

  Loen sammudest lähemalt

  Võrgutasu vähendamine

  Kui me ei ole elektrikatkestust seadusest tuleneva aja jooksul kõrvaldanud, vähendame võrguteenuse tasu Sinu arvel.

 • Vähendame võrgutasu, kui elektrikatkestus on pikem kui seaduses lubatud.
 • Võrgutasu vähendamiseks ei pea esitama avaldust, vähendame võrgutasu automaatselt.
 • Katkestuste likvideerimise ajad

  Periood Rikkelise katkestuse
  kõrvaldamise aeg
  Plaaniliste katkestuste
  koguaeg
  Suveperiood (1. aprillist – 30. septembrini) 12 tunni jooksul Kuni 10 tundi
  Talveperiood (1. oktoobrist – 31. märtsini) 16 tunni jooksul Kuni 8 tundi
  Eriolukordade puhul (näiteks tugev tuul, jäide, üleujutus, torm), mille kohta
  avaldatakse info Elektrilevi kodulehel ja ajakirjanduses.
  72 h jooksul alates eriolukorra lõppemisest

  Lubatud katkestuste pikkused

  Ühes tarbimiskohas võib aasta jooksul olla kuni 70 tundi rikkelisi ja kuni 64 tundi plaanilisi katkestusi. Lubatud katkestuste pikkused ja hüvitiste suurused on paika pandud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

 • Ühekordne katkestus
  Hüvitis kajastub hiljemalt Sinu ülejärgmisel arvel.
 • Katkestused aasta jooksul
  Hüvitis arvestatakse üks kord aastas pärast kalendriaasta lõppu.
 • Hüvitise määrad

  Hüvitise määrad sõltuvad tarbimiskohast ja sellest, kui palju katkestuse kõrvaldamine lubatust rohkem aega võttis:

  Tarbimiskoht Lubatud kestuse ületamine (tundides)
  Kuni 48 h 48–96 h 96 h
  Tarbimiskoht madalpingel kuni 63 A,
  (koduklient ja väikeäri)
  7.99 € 15.98 € 23.97 €
  Tarbimiskoht madalpingel üle 63 A,
  (suuräri)
  0.13 €/A 10.26 €/A 0.38 €/A
  Tarbimiskoht keskpingel 0.77 €/kW 1.53 €/kW 2.30 €/kW

  Pingeprobleemide hüvitamine

  Pingekvaliteedi probleeme võib esineda maapiirkondade elektriliinidel, mis on ehitatud enne 1980. aastat. Pingeprobleemist annab märku näiteks see, kui lambipirnid ei põle täisvõimsusega või kui kodumasinaid saab sisse lülitada ainult kordamööda. Kui kahtlustad, et Sinu tarbimiskohas on pingekvaliteedi probleem, siis anna meile sellest teada e-kirja teel info@elektrilevi.ee ja kirjelda võimalikult täpselt, mis ajast ja millisel kujul pingekõikumine väljendub.

  Kui pinge ei ole standardile vastav, siis vähendame võrgutasu kuni 80%.

  Võrguettevõtjana peame tagama kvaliteetse pinge kuni tarbimiskoha liitumispunktini. Nõuetekohase pinge määramisel lähtume Eesti standardist EVS-EN 50160:2010.

  Loen pinge standardist lähemalt

  Kahjunõude esitamise sammudest lähemalt

  Avalduse vorm e-teeninduses »

  Lisainfot kahjunõude avalduse esitamise kohta saad klienditelefonilt 777 1545.

  Anname vastuse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul.

  Peale avalduse esitamist: 

 • võtame Sinuga ühendust, et kinnitada avalduse vastuvõtmine ja vajadusel täpsustada kahjujuhtumi asjaolusid
 • kontrollime kirjeldatud juhtumi seost meie elektrivõrgus samal ajal toimunud sündmustega
 • anname vastuse hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest 
 • Kahjunõude hüvitamise otsuse tegemisel lähtume Elektrilevi kahjude hüvitamise põhimõtetest (pdf) »
 • Teavitame tulemustest ja lepime kokku järgmised sammud.

  Kahjunõude menetluse tulemustest teavitab Sind meie esindaja. Kahjude hüvitamise otsuse korral lepime kokku seadme remondis või kui remontimine ei ole võimalik, siis uue samaväärse seadme ostmises. Kui kahju tekkis põhjusel, mis ei kuulu hüvitamisele, anname Sulle selle kohta tagasisidet. Samuti jagame juhiseid, kuidas edaspidi oma elektriseadmeid kaitsta. Loe lähemalt »

  Kahjude hüvitamiseks tuleb esitada veel ostukviitung ja hinnang uue seadme maksumuse kohta.

  Kui oleme otsustanud Sinu kahju hüvitada, palume Sul esitada:

 • seadme remontija või ülevaataja koostatud defekteerimisakti või hinnangu uue seadme maksumuse kohta
 • remondi- või ostukviitungi
 • Kahjuhüvitise kanname Sinu arvelduskontole 5 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide kättesaamisest. 

 • Defekteerimisakti vorm (doc) »
 • Vajalikud dokumendid kahjude hüvitamiseks (pdf) »
 • Kahju hüvitamise otsusega mittenõustumise korral on Sul õigus esitada avaldus juhtumi ülevaatamiseks erikomisjonis. Kahjunõuete erikomisjon on sõltumatu kahjunõuete menetluse komisjon, kuhu kuuluvad lisaks Elektrilevi esindajatele eksperdid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist ning Tallinna Tehnikaülikoolist.