Katkestuste kaart

Meile teadaolevad rikked leiad katkestuste kaardilt. Samuti teavitame Sind katkestustest MARU rakenduses ning SMS-i teel. Kui sul ei ole infot elektrikatkestuse kohta, anna sellest meile teada MARU rakenduses või helistades numbril 1343.

Plaaniline katkestus
Rikkeline katkestus
Kõik katkestused

Plaaniline katkestus

Plaanilised katkestused on vajalikud vananenud elektrivõrgu remontimiseks ja hooldamiseks, samuti uue võrgu ehitamiseks. Sellistest katkestustest teavitame Sind alati aegsasti, saates Sulle e-kirja või SMS-i vähemalt kaks päeva enne plaanilist katkestust.

NB! Etteteavitus ei kehti eriolukordade puhul nagu päästetööd ja eluohtlikud olukorrad. Ühes tarbimiskohas võib aasta jooksul olla kuni 64 tundi plaanilisi katkestusi.

Rikkeline katkestus

Rikkelisi katkestusi põhjustavad tugevad tuuled, jäide või kaevetööde käigus vigastatud liinid. Teeme endast kõik, et rikked saaksid kõrvaldatud võimalikult kiiresti.

Ühes tarbimiskohas võib aasta jooksul olla kuni 70 tundi rikkelisi katkestusi. Lubatud katkestuste pikkused ja hüvitiste suurused on välja toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses.

  • 1. aprillist – 30. septembrini kõrvaldame katkestuse hiljemalt 12 tunni jooksul.
  • 1. oktoobrist – 31. märtsini 16 tunni jooksul.
  • Eriolukordadeks liigituvate loodusõnnetuste või tormide korral kõrvaldame katkestuse hiljemalt 72 tunni jooksul alates eriolukorra lõppemisest.