Kiire interneti- ja televisioonivõrk

Hanguva telepildi ja aeglase interneti ajad ongi läbi. Elektrilevi kiire interneti võrgu rajamine on täies hoos ning peagi saab nautida kiiret kuni 1000 Mbit/s kiirusega internetti ja kvaliteetset telepilti pea kõikjal Eestis.

Kontrollin oma kiirust

Kuidas saan liituda Elektrilevi kiire internetiga?

Teavitame liitumisest

Soodsama hinnaga liitumiseks on aega 2 kuud

Sõlmi leping

Kõige mugavam on seda teha iseteeninduses

Algab ehitus

Internetivõrgu ehitus kestab kuni 6 kuud

Liitumine on valmis

Teavitame võrgu valmimisest

Vali sobiv operaator

Naudi kiiret internetti ja televisiooniteenust

Vaatan videot

Kui palju maksab?

Liitumistasu esmasel liitumistähtajal

199 €

Liitumistähtaeg ja täpne ehitusviis kuvatakse lepingu sõlmimisel.


Liitumistasu on ühekordne, maksta saab mitmes osas ja hooldustasusid ei lisandu. Riigitoetusega aadressidele on esimesel liitumisperioodil (2 kuud) kaabli tuppa toomine tasuta. Täpset infot oma aadressi kohta näed lepingu sõlmimisel.

Miks valida kiire interneti ühendus Elektrilevilt?

Ülikiired kiirused 1000 Mbit/s

Kasutada saad kuni 1000 Mbit/s kiiruseid, mida ei paku teised teenusepakkujad.

Tulevikus veelgi kiirem

Ainult valguskaablil põhinev võrk võimaldab uute tehnoloogiate abil kiiruseid tulevikus veelgi suurendada.

Operaator omal valikul

Vali ise, millise operaatori kasuks otsustad. Meie võrk on avatud kõikidele teenusepakkujatele.

Täielik vabadus

Vaheta teenusepakkujat kas või iga kuu, nii oled ise hinna ja kvaliteedi peremees.

Liitumistasu 199 €

Liitumistasu on ühekordne ja sellega ei kaasne hooldustasusid. Maksta saab mitmes osas.

Korduma kippuvad küsimused

Elektrilevi on alustanud uue põlvkonna internetivõrgu rajamist, mille kaudu jõuavad peagi Eesti kodudesse kiireid ühendusi nõudvad interneti- ja televisiooniteenused. Uus valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast, levist ja teistest teenuse kvaliteeti mõjutavatest teguritest.

Elektrilevi kiiret võrku võivad kasutada kõik teenusepakkujad

Esmakordselt on võimalik valida mitme TV ja interneti teenusepakkuja vahel. See annab võimaluse valida, kellelt soovitakse teenust osta, võttes arvesse nii hinda kui ka kvaliteeti. Soovi korral saab igal ajal teenusepakkujat vahetada.

Ülikiired kiirused 1000 Mbit/s

Kasutada saad kuni 1000 Mbit/s kiiruseid, mida ei paku teised teenusepakkujad.

Tulevikus veelgi kiirem

Ainult valguskaablil põhinev võrk võimaldab uute tehnoloogiate abil kiiruseid tulevikus veelgi suurendada.

Operaator omal valikul

Vali ise, millise operaatori kasuks otsustad. Meie võrk on avatud kõikidele teenusepakkujatele.

Täielik vabadus

Vaheta teenusepakkujat kas või iga kuu, nii oled ise hinna ja kvaliteedi peremees.

Liitumistasu 199 €

Liitumistasu on ühekordne ja sellega ei kaasne hooldustasusid. Maksta saab mitmes osas.

Piirkonnad valitakse erinevate kriteeriumide järgi, sh arvestame sooviavalduste hulka ja olemasoleva võrgu ülesehitust. Samuti jälgime, et rajatavas võrgus oleks sideteenuse osutajaid ja et neil oleks ligipääs Elektrilevi võrgule.

Kui Sinu piirkonda ehitatakse ka teisi valguskaablivõrke, soovitame täiendavalt uurida:

 • millal võrk Sinuni jõuab
 • millal saab teenust tarbima hakata
 • millal pead liitumistasu maksma
 • kas Sul on võimalik sideoperaatorit ise valida
 • kas igakuist tasu tuleb maksta ka juhul, kui sa parasjagu sideteenust ei tarbi
 • Liitumisvõimalusest teavitame siis, kui oleme kindlad, et Sinu piirkonnas hakkame ehitama valguskaablivõrku. Liitumisvõimalusest teavitame kõiki personaalselt.

  Liitumisel Elektrilevi kiire interneti võrguga saad valmisoleku kiireks internetiühenduseks. Igapäevaseks interneti- ja TV-teenuse kasutamiseks tuleb Sul järgmise sammuna valida sobiv teenusepakkuja ning sõlmida sideteenuse leping.

  NB! Teenusepakkujate nimekiri võib piirkonniti erineda.

  Teavitame liitumisest

  Soodsama hinnaga liitumiseks on aega 2 kuud

  Sõlmi leping

  Kõige mugavam on seda teha iseteeninduses

  Algab ehitus

  Internetivõrgu ehitus kestab kuni 6 kuud

  Liitumine on valmis

  Teavitame võrgu valmimisest

  Vali sobiv operaator

  Naudi kiiret internetti ja televisiooniteenust

  Liitumise hind on 199 € ja esmane liitumistähtaeg kuvatakse lepingu sõlmimisel. Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumise tasu on ühekordne ning sellega ei kaasne täiendavaid hooldustasusid. Hinnas sisaldub kiire interneti valmiduse ehitamine ja sidekaabli toomine kinnistu piirile või majani. Tasuda saab kuni kuue osamaksena.

  Lisateenusena saad tellida kaabli tuppa toomise, mille maksumus on 360 eurot. Aadresside puhul, mis jäävad "valgesse alasse" ehk turutõrke piirkonda riigi toetusega aadressile, toome kaabli välisseinast tuppa tasuta juhul kui klient liitub ja tellib teenuse kahe kuu jooksul. Tasuta teenuse tähtaeg kuvatakse iseteeninduses liitumislepingut sõlmides. Täpsema info leiad punktist "Kuhu tuuakse sidekaabel?".

  Hind 199 €
 • Ühekordne tasu kaabli toomise eest
 • Ei mingeid hoolduskulusid
 • Maksta saab mitmes osas
 • Liitumistasu on tarbimiskoha-põhine, see tähendab, et iga tarbimiskoha eest tuleb maksta eraldi liitumistasu. Näiteks paarismaja puhul, kus on kaks sidevõrku soovivat tarbimiskohta, tuleb liitumistasu tasuda mõlemal majaosal.

  Kortermajas sõlmime iga kliendiga eraldi liitumislepingu ja kaabli toome tuppa, korteri välisukse lähedusse.

  Iga kortermaja puhul arvestatakse nii liitunute arvu kui ka tehnilisi võimalusi. Kiire interneti võrgu ehitust alustatakse, kui kortermajas on piisav hulk liitunuid, s.t. ligikaudu pooled elanikest. Enne ehituse algust sõlmib Elektrilevi korteriühistuga koostöölepingu. Liitumistasu arve esitame klientidele juhul kui oleme kinnitanud, et alustame kortermajas võrgu ehitust. Kui selgub, et sidevõrku ei ole võimalik kortermajja ehitada, saadame sellekohase teavituse peale liitumistähtaega, leping tühistatakse ning liitumistasu arvet ei esitata.

  Kui projekt näeb ette sideliini ühenduspunkti paigaldamise soovitud kohta kinnistul selliselt, et liin kulgeb üle kolmanda osapoole (naabri) valduse, on vajalik maakasutuskokkulepe vastava maaomanikuga (või maaomanikega). Maakasutuskokkuleppe sõlmimise viis on Sinu valida: see võib olla suusõnaline, lihtkirjalik või notariaalne. Kui kliendiliini rajamise eelduseks oleva maakasutuskokkuleppe puudumine saab takistusteks sideliini paigaldamisel soovitud kohta, siis paigaldame ühenduspunkti elektrimastile.

  Kaablilahendus sõltub piirkonna võrgu ülesehitusest. Personaalset lahendust näed lepingu sõlmimisel. Üldjuhul toome kaabli majani õhuliiniga või kinnistu piirile maakaabliga. Vaatan videot »

 • Õhuliiniga
  Võimalusel toome kaabli maja fassaadile, kuhu paigaldame väikese (kuni 15x20 cm) ühenduskarbi. Lahenduse tuppa viimiseks anname kaasa paigaldusjuhised ja vajaliku kaabli, mille võib tuppa vedada ise või tellida lisateenusena Elektrilevi või mõne sideteenuse operaatori käest. Välisfassaadile paigaldatud lahenduse korral saad liitumislepingu sõlmimisel kaabli tuppa toomise tellida meilt ning selle hind on 360 eurot. Aadresside puhul, mis jäävad "valgesse alasse" ehk turutõrke piirkonda riigi toetusega aadressile, toome kaabli välisseinast tuppa tasuta juhul kui klient liitub ja tellib teenuse kahe kuu jooksul. Tasuta teenuse tähtaeg kuvatakse iseteeninduses liitumislepingut sõlmides.
  Kui õhuliiniga ei ole võimalik majani tulla, toome kaabli kinnistu vahetusse lähedusse, Elektrilevi postile. Ka postile paigaldame väikese (kuni 15x20 cm) ühenduskarbi.
 • Maakaabliga
  Maakaabli puhul toome kaabli kinnistu piiri vahetusse lähedusse, pinnasesse paigutatavasse ühenduskarpi. Täpne tehniline lahendus sõltub projektist. Lahenduse tuppa viimiseks anname kaasa vajaliku kaabli, mille võib tuppa vedada ise või tellida mõne teenusepakkuja käest.
 • Korteris
  Toome kaabli korterisse välisukse vahetusse lähedusse. Kaabli otsa paigaldame väikese ühenduskarbi (kuni 10x10 cm ja 2 cm sügav). Korterisisese paigalduse jaoks anname juhised ning vajaliku kaabli pikkusega kuni 20 m.
 • Kaabli toomine õhuliinist Maakaabliga Korteris

  Hoone välisfassaadile paigaldatud sidekarbis

  Kinnistu piiril, elektrimastile paigaldatud sidekarbis

  Pinnases kinnistu piiril või selle vahetus läheduses

  Korteri sees, välisukse vahetus läheduses

  Kõikide lahenduste korral võid kaabli tuppa vedada ise või lasta seda teha teenusepakkujal. Selleks anname kaasa vajaliku kaabli koos paigaldusjuhistega. Seadmed, mis on vajalikud interneti- ja teleteenuse kasutamiseks, paigaldab sideteenuse osutaja. Välisfassaadile paigaldatud lahenduse korral on meilt võimalik lisaks tellida ka kaabli tuppa toomine, mille hind on 360 eurot. Kaabli tuppa toomise saad tellida liitumislepingu sõlmimisel. Aadresside puhul, mis jäävad "valgesse alasse" ehk turutõrke piirkonda riigi toetusega aadressile, toome kaabli välisseinast tuppa tasuta, kui klient liitub ja tellib teenuse kahe kuu jooksul. Tasuta teenuse tähtaeg kuvatakse iseteeninduses liitumislepingut sõlmides.

  Kui hakkad kiire interneti võrgu kaudu teenust tarbima, võid olemasolevatest ühendustest loobuda ning paluda kaabli omanikul täiendav kaabel eemaldada.

  Sideteenusepakkujat kohe valima ei pea. Seda võid valida ka siis, kui oleme võrgu valmis ehitanud. Võrgu valmimisest teavitame Sind eraldi, pärast mida saad sõlmida sobiva teenusepakkujaga lepingu. Sideteenuse leping on vajalik selleks, et igapäevaselt kiiret internetti, telefoni ja TV-d kasutada.

  Elektrilevi kiire interneti võrk on avatud kõigile teenusepakkujatele, kuid oma tarbimiskohas saad sobiva teenuseosutaja valida nende hulgast, kellel on antud piirkonnas teenuse osutamise võimekus ja kellega Elektrilevil on sõlmitud vastav kokkulepe.

  Planeerimise etapid:

  Kavandamine

  Projekteerimine

  Ühenduste asukohad teada

  Algab ühenduste väljaehitamine

  Majapidamised kiire interneti võrguga ühendatud

  Jõelähtme vald Uusküla
  Lääne-Harju vald Laulasmaa küla
  Saku vald Metsanurme küla
  Jõhvi vald Kahula küla
  Häädemeeste vald Võiste alevik
  Viljandi vald Jämejala küla
  Viljandi vald Aindu küla
  Viljandi vald Karula küla
  Viljandi vald Peetrimõisa küla
  Tõrva vald Riidaja küla
  Lääne-Harju vald Laulasmaa küla
  Saue vald Riisipere
  Harku vald Muraste
  Harku vald Suurupi
  Lääne-Harju vald Keila-Joa alevik
  Harku vald Türisalu küla
  Toila vald Kohtla küla
  Harku vald Türisalu küla
  Toila vald Kohtla-Nõmme alev
  Elva vald Karijärve küla
  Räpina vald Veriora alevik
  Esitan sooviavalduse

  Elektrilevi

  Liitumiseks on avatud

  Jõelähtme vald Uusküla
  Lääne-Harju vald Laulasmaa küla
  Saku vald Metsanurme küla
  Jõhvi vald Kahula küla
  Häädemeeste vald Võiste alevik
  Viljandi vald Jämejala küla
  Viljandi vald Aindu küla
  Viljandi vald Karula küla
  Viljandi vald Peetrimõisa küla
  Tõrva vald Riidaja küla
  Lääne-Harju vald Laulasmaa küla
  Saue vald Riisipere
  Harku vald Muraste
  Harku vald Suurupi
  Lääne-Harju vald Keila-Joa alevik
  Harku vald Türisalu küla
  Toila vald Kohtla küla
  Harku vald Türisalu küla
  Toila vald Kohtla-Nõmme alev
  Elva vald Karijärve küla
  Räpina vald Veriora alevik