Esitan küsimuse

Kiire internet sideettevõtjale

Elektrilevi alustab interneti võrgu rajamisega, mille kaudu jõuavad koju kiireid ühendusi nõudvad interneti- ja televisiooniteenused. Uus valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast, levist või teistest teenuse kvaliteeti mõjutavatest teguritest.

Sideettevõtja hulgimüügitasandi juurdepääs Elektrilevi juurdepääsuvõrgule

 • Elektrilevi tagab sideettevõtjatele pärast juurdepääsuvõrgu valmimist juurdepääsu passiivsele lairibataristule Elektrilevi juurdepääsupunktis
 • Elektrilevi teeb oma kodulehel avalikult kättesaadavaks juurdepääsuvõrgu eeldatava valmimise ajakava asustusüksuste lõikes
 • juurdepääs on tagatud õiglastel ja mittediskrimineerivatel alustel kõigile sideettevõtjatele. Sideettevõtjatele on rakendatud samadel asjaoludel samaväärsed liitumistingimused ja hinnad

Millist tehnoloogiat kasutab Elektrilevi?

 • Juurdepääsuvõrk on passiivne P2P PON, mis ühendatakse reeglina operaatorite võrguga läbi splitterite
 • Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk ühendatakse vabalt ligipääsetava fiiberoptilise baasvõrguga viisil, mis ei nõua täiendatavate ehitustööde, nagu trasside rajamine ja seadustamine, teostamist (operaator peab tulema signaaliga etteantud baasvõrgu punkti või eritingimustel iseseisvalt Elektrilevi juurdepääsupunkti)
 • Vabalt ligipääsetavast baasvõrguvõrgust juurdepääsuvõrguni on tagatud piisav võrguressurss vähemalt viiele sideettevõttele
 • Juurdepääsuvõrgud, mis rajatakse toetusmeetmeta, on ühendatud lähima baasvõrguga, millel võib esineda piiranguid ligipääsetavuse osas ja mille eest Elektrilevi ei vastuta
 • Elektrilevile kuuluva juurdepääsuvõrgu splitterid asuvad Elektrilevi juurdepääsupunktis (FCP), millele on ligipääs ainult Elektrilevil või tema volitatud esindajal
 • Juurdepääsupunktis kasutatakse vastavalt piirkonnale ja /või vajadusele 1:2-1:64 splittereid.
  ELV ei paigalda OLT ega ONU seadmeid
 • Juurdepääsupunktist on operaatorile tagatud lõpptarbijani füüsiliselt eraldatud kiud, eritingimustel kiupaar

 • Mis pärast liitumist saab?

  Elektrilevi ehitab operaatorineutraalse juurdepääsuvõrgu, kus saavad teenust pakkuda kõik sideoperaatorid. Elektrilevi ise teenust ei paku.

 • Kui palju võrguga liitumine maksab?

 • Kuhu Elektrilevi sidekaabli toob?

 • Kuidas liituda?

  Projekteeritavatest aladest anname teada Elektrileviga koostöömemorandumi ja konfidentsiaalsusleppe allkirjastanud sideettevõtjatele.