Elektriohutus kodus

Koduse elektrisüsteemi korrashoid

Alates liitumispunktist algab kliendile kuuluv elektrisüsteem ehk elektripaigaldis, mille nõuetele vastavuse ja ohutuse eest vastutab elektripaigaldise omanik. Eluruumi puhul ei ole kehtestatud küll elektripaigaldise kontrolli kohustust, kuid ohutuse ja elektriseadmete korraliku töötamise huvides on soovitatav ka kodust elektripaigaldist teatud aja möödudes üle kontrollida.

 

Kohustuslik on kontrollida:

 • kuni 35 A peakaitsmega elektripaigaldisi — kord 10 aasta jooksul
 • üle 35 A peakaitsmega elektripaigaldisi — kord 5 aasta jooksul
 • kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevaid elektripaigaldisi (koridorid, keldrid jms) — kord 5 aasta jooksul

Millal soovitame kodust elektripaigaldist kontrollida?

Eluruumi elektripaigaldise seisukorda on soovitatav kontrollida, kui:

 • valgustus vilgub või pistikupesades „säriseb". Kuna selline olukord võib olla väga ohtlik, soovitame kohe valgusti või grupiliin välja lülitada ning pöörduda elektritöid tegeva firma poole;
 • sulavkaitsmed ja kaitseautomaadid ei ole töökorras või puuduvad;
 • elektripaigaldis on saanud tule- või veekahjustusi;
 • elektripaigaldises on tehtud erinevatel aegadel remondi- või täiendustöid, misjärel seda ei ole kontrollitud;
 • tunduvalt on suurenenud kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete tarbitav võimsus ja vastavalt on suurendatud grupikaitset;
 • elektripaigaldise seisukorda ei ole kunagi kontrollitud või on seda tehtud väga ammu.

Kuidas kodust elektripaigaldist kontrollida?

 • Elektrilevil on vastavalt seadusele õigus hooldada ja parandada ainult talle kuuluvat elektrivõrku ehk nn välist elektripaigaldist. Eluruumide elektripaigaldiste kontrollimiseks soovitame kutsuda elektritöö ettevõtja, kes on majandustegevuse registris registreeritud ja kellel on tegevusalana märgitud ka 3. liigi elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli teostamine. Kontrollida võivad ka elektritöö ettevõtjad ja tehnilise kontrolli teostajad, kellel on olemas vajalikud vahendid.
 • Kontrollija hindab visuaalselt elektripaigaldise olukorda, tutvub paigaldise dokumentatsiooni ja mõõtmistulemustega ning teeb vajadusel kontrollmõõtmisi. Selle alusel teeb kontrollija otsuse, kas paigaldis on korras või mitte ning väljastab nõuetele vastavale paigaldisele tunnistuse.