Koostöös Tartu Ülikooliga valmis arenguprogrammi käigus projektijuhtimise standard, millest saab Elektrilevi praktiline töövahend kõikidele projektijuhtidele.

Arenguprogrammi elluviimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm.