Uue pingesüsteemiga liitumiseks tuleb Teil täita liitumise taotlus ning saata see e-posti aadressile info@elektrilevi.ee või tuua meie klienditeenindusse.

Taotlus uue pingesüsteemiga liitumiseks (doc) »

Teie taotluse põhjal väljastame tehnilised tingimused ja tasuta liitumislepingu. Üldjuhul saame uuele pingele üleviimise korraldada aasta jooksul. Kui tehnilistel põhjustel ei ole see ühe aasta jooksul võimalik, anname tehnilistes tingimustes teada võimaliku üleviimise aja.

Kui soovin ka peakaitset suurendada?
Juhime tähelepanu, et kui soovite pingesüsteemi muutes suurendada ka peakaitsme suurust, tuleb meie klienditeeninduses esitada liitumistaotlus. Taotlusele tuleb märkida peakaitsme olemasolev ja soovitud suurus ning uus pingesüsteem 3x230/400V. Peakaitsme suurendamine on tasuline teenus.
Lähemalt peakaitsme suurendamisest »

Kas korterelamus on midagi teisiti?
Korterelamu korral, kus puudub korteriühistu, on pingesüsteemi vahetamiseks vajalik korteriomanike koosoleku otsus. Koosolek on otsustusvõimeline, kui üle poole kaasomandiosade omanikest on koosolekul esindatud ja peakaitsme suurendamisega nõus. Nõusolekuks loeme ka seda, kui kõik koosolekul osalenud korteriomanikud on andnud oma allkirja uue pingesüsteemiga liitumise taotlusele.
Kui tegemist on korteriühistuga, piisab juhatuse liikme või esimehe kirjalikust nõusolekust.

Pingesüsteemi vahetamiseks vajalikud tegevused

Teie tegevused

 • Pingesüsteemi vahetamiseks tuleb Teil viia oma hoone siseelektrisüsteem vastavusse tänapäevaste nõuetega. Soovitame renoveerida terve hoone magistraaljuhtmestik ja vahetada välja hoone peakilp, et hoones oleks võimalik kasutada kaitsemaandusjuhti, mis tagab ohutuma elektrienergia tarbimise. Uue pingesüsteemiga saame Teie tarbimiskoha liita siis, kui siseelektrisüsteem on muudetud nõuetekohaseks. Selle töö saate tellida vastavat litsentsi omavatelt elektritööde ettevõtetelt. Ka Eesti Energia pakub seda teenust.
  Elektritööde ettevõtted »
  Eesti Energia elektritööd »
  Nõuded kortermajade mõõtekeskustele (pdf) »
 • Teil tuleb tellida ka vajalikud mõõtmised ning tunnistus, et Teie hoone elektrisüsteem vastab nõuetele. Täitke ja esitage tunnistusel olevate andmete põhjal meile teatis elektrisüsteemi nõuetekohasuse kohta. Kui siseelektritööd Teie majas on lõpetatud, palume Teil tellida elektriohutusseadusega nõutud mõõtmised ja elektrisüsteemi tehnilise kontrolli. Elektrisüsteemi nõuetekohasuse tõendamine on vajalik, et tagada tule- ja elektriohutus. Samuti on see eelduseks, et ühendada maja elektrisüsteem uue, välise elektrivõrguga. Elektrisüsteemi tehnilise kontrolli saate tellida oma elektrisüsteemi ehitajalt, kui tal on olemas vastav litsents. Kui tellite elektrisüsteemi kontrolli, tuleb nõuetekohasuse kohta ning esitada see koos nõuetekohasuse tunnistuse koopiaga Eesti Energia klienditeenindusse või saata e-posti teel aadressile info@elektrilevi.ee.
  Teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta (doc) »
 • Hoonesisese elektrisüsteemi uuendamisega seotud tööd tuleb Teil endal tellida ning nende eest ka ise tasuda.

Meie tegevused

 • Pärast taotluse saamist koostame ja väljastame tehnilised tingimused.
 • Kui uue pingesüsteemiga võrk on Teie majani juba välja ehitatud, paigaldame Teie soovil tasuta sisestuskaabli. Sisestuskaabel jääb hiljem Teie omandisse.
 • Kui uue pingesüsteemiga võrku pole veel välja ehitatud, planeerime selleks ehitusaja. Tehniliste tingimustega anname teada, millal on võimalik Teie tarbimiskoht uuele pingesüsteemile üle viia.
 • Kui Teie hoone siseelektrisüsteem on uuendatud ja Te olete esitanud teatise elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta, ühendame Teie hoone uue pingesüsteemiga.

Alates 27. aprillist 2015 on võimalik KredExist taotleda elektrisüsteemi renoveerimise toetust. Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Elektripaigaldiste renoveerimise toetusest lähemalt »

 
Kui Te ei leidnud sellelt lehelt oma küsimusele vastust, saate küsimuse esitada vormi kaudu »