Esitan küsimuse

Võrguühenduse
loomine ehk liitumine

 • Kohas, kus puudub elektrivõrk
 • Ajutise võrguühenduse saamiseks

Liitumisprotsessi ülevaade

Millal on võrguühenduse loomine ehk liitumine vajalik?

Võrguühenduse loomine ehk liitumine on vajalik tarbimiskoha ühendamiseks elektrivõrguga. Seda vajate juhul, kui soovite hakata kasutama elektrit kohas, kus seni pole ühendust võrguga olnud.

Liitumiseks tuleb Teil esitada liitumistaotlus, mille alusel koostame liitumispakkumise. Kui Teile pakkumise tingimused sobivad, ehitame võrguühenduse valmis. Liitumine on tasuline teenus. Tasu suurus ja ehitamiseks kuluv aeg sõltuvad sellest, kui kaugel on tarbimiskoht olemasolevast alajaamast.

Sellest, kuidas liitumine toimub ja milliseid toiminguid Teie tegema peate, anname Teile kirjalikult teada.

 • Kui kaua liitumine aega võtab?

  Elektrivõrguga liitumine on aeganõudev protsess. Võrguühenduse loomise käigus on vaja taotleda mitmeid lubasid ja sõlmida lepinguid. Tihti võtavad kooskõlastused ja lepingute sõlmimine oluliselt rohkem aega kui võrguühenduse väljaehitamine.

 • Kui palju liitumine maksab?

  Tasu suurus sõltub sellest, kui kaugel on liitumispunkt olemasolevast alajaamast ja kui suure peakaitsme olete valinud. Uuele kodule sobiva peakaitsme suuruse leidmiseks on abiks peakaitsme kalkulaator.

 • Liitumiseks vajalikud sammud

  Enne liitumistaotluse esitamist tutvuge liitumiseks vajalike sammudega, mida tuleb läbida enne kui saate alustada elektritarbimist.

 • Ajutise võrguühenduse loomine

  Ajutine võrguühendus võimaldatakse näiteks spordiürituste ja vabaõhulavastuste jaoks, kui generaatori kasutamine ei ole otstarbekas. Ajutine ühendus sobib ka kliendile, kes vajab enne alalise võrguühenduse valmimist ehitustöödeks elektrit. Sel juhul peab Teil olema sõlmitud liitumisleping ja tasutud esimene osamakse alalise võrguühenduse loomiseks. Liitumislepinguks loeme ka ehitamiseks sõlmitud koostöölepingut tingimusel, et projekt on eelnevalt Elektrilevi poolt vastu võetud.

 • Tallinna tänavavalgustuse võrguga liitumine

  Tallinna tänavavalgustuse võrguga liitumist vajate näiteks juhul, kui soovite saada elektriühendust reklaamplakatite valgustamiseks.

Peakaitsme suurendamise kohta loe siit »