Esitan küsimuse

Liitumine elektritootjale

  • Soovite elektrit toota
  • Tahate elektrivõrku ühendada 500 kW või suurema tootmismooduli
  • Alates 500 kW tootja tingimuste muutmine

Kui soovite hakata elektrit tootma ja müüma, on vaja liituda elektrivõrguga. Selleks tuleb ühendada suurema võimsusega (alates 500 kW) elektritootmismoodul Elektrilevi võrguga. Ka üle 200 kW reservgeneraatori lühiajalise paralleeltöö korral on vajalik liituda elektritootjana.

Võrgueeskirja muudatused alates 27.04.2019 »

Liitumisprotsessi ladususe tagamiseks soovitame juhinduda alljärgnevatest selgitustest.

Kui palju elektritootja liitumine maksab?

Liitumistasu arvestatakse alati tegelike kulude järgi, mille täpne maht selgub liitumispakkumise koostamise käigus. Koos liitumispakkumisega väljastame tehnilised tingimused.

Võib juhtuda, et elektritootja liitumiseks on Elektrilevil vaja suurendada läbilaskevõimet Eleringi võrku. Eleringi poolt Elektrilevile esitatud menetlus- ja liitumiskulud lisatakse sel juhul Teie liitumistasule.

27.04. 2019 jõustunud võrgueeskirja muudatusega lihtsustus elektritootja liitumismenetlus. Koos liitumistaotlusega on vaja meile esitada ainult tootmismooduli ja liitumispunkti asukohta märkiv asendiplaan, vajadusel ka kinnistu kasutamise õigust tõendav dokument ja volikiri.

Kui palju elektritootja liitumine aega võtab?

Tootja liitumine on keerukam protsess, mis võib aega võtta 2 kuust kuni 3 aastani, sõltuvalt tootmismooduli võimsusest ja võrgu olukorrast.

Elektritootja liitumise sammud

  • Liitumistaotluse esitamine ja pakkumise saamine

  • Liitumislepingu sõlmimine

  • Elektritootmismooduli kasutuselevõtmine

  • Võrgulepingu sõlmimine

  • Elektrienergia ost ja müük