Esitan küsimuse

Liitumine väiketootjale

  • Tahate elektrivõrku ühendada alla 500 kW tootmisseadme
  • Kui soovite elektrit toota ja müüa
  • Alla 500 kW tootja tingimuste muutmine

Teil on võimalik ühendada elektrivõrku väikese võimsusega (alla 500 kW) elektritootmismoodul. Ohutuse ja elektri kvaliteedi tagamiseks ning mugavaks elektritarbimiseks on vaja liituda meie elektrivõrguga. Lisaks tekib Teil nii võimalus oma tarbimisest üle jäävat elektrit võrku tagasi müüa.

Tootmisseadmed tuleb Teil endal hankida. Vaadake järele, millised seadmed sobivad meie võrguga (pdf) »

Kui Teie valitud seadet nimekirjas ei ole, tuleb soovitud mudeli kohta esitada meile vajaminevad dokumendid. Täpsema informatsiooni leiate siit »

Kui palju väiketootja liitumine maksab ja kui kaua liitumine aega võtab?

Liitumistasu arvestatakse alati tegelike kulude järgi, mille täpne maht koos kuluva ajaga selgub liitumispakkumise koostamise käigus.

  • Kui elektrivõrgus pole vaja teha lisatöid, tuleb reeglina tasuda elektritootmiseks sobiva arvesti ja selle paigaldamise eest. Liitumine võtab aega kuni kaks kuud.
  • Kui elektrivõrgus on vaja teha lisatöid, tuleb teil tasuda tehtud tööde, ostetud seadmete ja kasutatud materjalide eest. Liitumine võtab aega kuni aasta.

Täpse liitumistasu teadasaamiseks esitage meile taotlus »

Liitumiseks vajalikud sammud