Esitan küsimuse

Vabad võimsused

  • Vabad võimsused piirkonna alajaamades
  • Suurt võimsust vajavale ärikliendile
  • Võimalus suurtarbijal kiiremaks võrguühenduse saamiseks

Energiamahukate äriprojektide korral võib liitumine osutuda oluliselt soodsamaks ja kiiremaks, kui saate olla paindlik võrguühenduse asukoha valikul.

Meie võrgupiirkonnas on paljudes alajaamades vabad võimsused, mis tähendab, et selliste alajaamade korral ei nõua uue võrguühenduse loomine või ettevõttele vajalike võimsuste suurendamine kulukaid väljaehitusi. Seega on liitumine selliste alajaamade kaudu teie ettevõttele soodsam ja kiirem, kuna liitumine ei eelda mahukat läbilaskevõime muutust põhivõrguettevõtjaga Elering.

Elektrilevi kaardirakendusel näidatud võimsused on informatiivse iseloomuga ja tegeliku vaba ressursi hetkeseis sõltub esitatud liitumistaotlustest, mistõttu tuleb täpse liitumistasu ning ühenduse valmimise eeldatava aja teadasaamiseks konkreetsel kinnistul esitada meile liitumistaotlus.

Vabad võimsused alajaamades

Alajaama tähisel klõpsates avaneb infoaken alajaama nime ja täpse võimsuse väärtusega.

Liitumispakkumise saamiseks esitage taotlus.

Põhivõrguettevõtja Elering AS on samuti töötanud välja interaktiivse kaardirakenduse vabade liitumisvõimsuste näitamiseks elektri ülekandevõrgu alajaamades. Kuna samades alajaamades asuvad ka Elektrilevi liitumispunktid põhivõrguga, kajastavad nii Elektrilevi kui Eleringi kaardirakendused samu alajaamu.

Võimsusressursi erinevus Eleringi ja Elektrilevi kaardil tuleneb asjaolust, et Eleringi kaardil on näidatud 110 kV liinide vabad võimsused, mis kehtivad põhivõrguga liituvatele klientidele, kelle liitumiseks on vaja rajada uus võrguühendus. Elektrilevi kaart näitab vaba võimsusressurssi jaotusvõrguga liitumiseks (sõltuvalt alajaamast pingel 6, 10, 15 või 20 kV) ning see arvestab võrgulepingut põhivõrguga, alajaama seadmete läbilaskevõimet ning olemasolevate klientidega sõlmitud võrgu- ja liitumislepinguid. Kui jaotusvõrguga liituja soovib võimsusi suuremas ulatuses, kui on kaardil näidatud vaba ressurss, selgitatakse liitumiseks vajalik tööde maht ja ajakulu välja liitumispakkumise koostamise käigus.