Elektrienergia tootja liitumise vorm

TAOTLUSE ESITAJA

Oled meie klient? Login sisse

Sisestage nimi / ärinimi
Sisestage isiku- või registrikood
Sisestage kontaktaadress
Sisestage korrektne e-posti aadress
Sisestage telefoninumber

TARBIMISKOHA ANDMED

Sisestage objekti aadress
Sisestage katastriüksuse nimi
Sisestage katastritunnus
Kliendi poolt soovitud liitumispunkti asukoha koordinaadid l-est'92 süsteemis.
Sisestage X-koordinaat
Sisestage Y-koordinaat
Sisestage võrgulepingu number
Sisestage mõõtepunkti EIC kood
Sisestage arvesti number
Jätkan

SOOVITAVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Kohustuslik väli
Kohustuslik väli
Kohustuslik väli

TEHNILISED ANDMED TOOTMISÜKSUSTE KOHTA

Andmed generaatorite ja inverterite kohta

Kohustuslik väli
Kohustuslik väli
Kohustuslik väli
Kohustuslik väli
Kohustuslik väli
Kohustuslik väli

Tootmisüksuste summaarne maksimumvõimsus

NN kW

TOOTMISMOODULI ANDMED

Kohustuslik väli
Kohustuslik väli
Kohustuslik väli

TÄIENDAVAD MÄRKUSED


Kohustuslik väli
Tagasi Esitan taotluse