Esitan küsimuse

Elektri sisse- ja väljalülitamine

 • Kui elekter on välja lülitatud
 • Kui tahate taas elektrit tarbida
 • Kui peate korraldama oma majas elektritöid

Millal võib elektri lülitamist vaja minna?

 • Uude elukohta kolimisel võib selguda, et elekter on välja lülitatud. Elektri tarbimiseks tuleb elekter taas sisse lülitada.
 • Lülitamisteenust võivad nõuda tööd maja elektrisüsteemis. Mõnikord selgub, et ka näiteks maja värvimiseks või katuse remondiks on tööde ohutust silmas pidades vaja lahti ühendada seinale või torupüstikule ühendatud elektrijuhtmed või elekter välja lülitada. NB! Elektritööde tegemiseks vajaliku voolu väljalülitamise meetodi otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik või käidukorraldaja.
 • Kui võla pärast on elekter olnud välja lülitatud, tuleb elektri tagasisaamiseks tellida lülitamisteenus.
 • Suuregabariidiliste veoste puhul võib samuti olla vaja sõidutee kohal olev elektriliin ajutiselt välja lülitada ja tõsta juhtmed kõrgemale.
 • Tarbimiskoha elektri väljalülitamine ja tagasi sisselülitamine mõõtepunktis

  Elektri tarbimiseks on vaja vool sisse lülitada, kui see on eelnevalt välja lülitatud. Lisaks on Teil võimalik tellida elektrivoolu väljalülitamine mõõtepunktis elektrisüsteemi plommitud osas, et saaksite ohutult teha elektritöid oma koduses elektrisüsteemis.

 • Elektri sisselülitamine tarbimiskohas pärast võla tasumist

  Kui olete võlgnevuse tasunud ja teavitanud arve esitajat, et soovite hakata elektrit tarbima, siis saate elektri tagasi üldjuhul järgmisel päeval. Kui tarbimiskoht on väljalülitatud liinilt, siis kuni 8 tööpäeva jooksul.

 • Tarbimiskoha võrgust lahtiühendamine ja võrku tagasiühendamine

  Maja külge tulevate elektrijuhtmete lahtiühendamine või osutuda vajalikuks siis, kui kavatsete teha juhtmete läheduses ohutult remonditöid, näiteks uuendada maja fassaadi või katust jm.

 • Liini väljalülitamine ja sisselülitamine

  Teil on võimalik tellida tarbimiskohale elektrit andva liini väljalülitamine alajaamast. Liini väljalülitamine võib vajalikuks osutada, kui soovite näiteks kärpida liinialuseid puuoksi või ühendada uut juhtmestikku liitumispunkti.