Investeeringud
2011. aastal kooskõlastatud võrgutasude kaudu investeerime kolme aasta jooksul elektrivõrku ligikaudu 300 miljonit eurot. Sellega oleme eesmärgiks seadnud vähendada elektrikatkestusi majapidamise kohta viiendiku võrra. Eelolevate aastate investeeringud jagunevad ilmastikukindlate maa- ja õhukaabelliinide, uute alajaamade ehitamise ning kaugloetavate arvestite paigaldamise vahel.
Lähemalt investeeringutest »

Elektriturg
Euroopa Liit liigub konkurentsi soodustava elektrituru suunas, mis tagab investeeringud tootmisvõimsusteks ja annab tarbijatele võimaluse valida elektrimüüjaid. Euroopa Liitu astudes sai Eesti õiguse avatud turule üle minna kahes osas tingimusel, et turg avaneb täielikult 2013. aastal. See tähendab, et 1. jaanuarist 2013 on õigus elektrimüüjat valida ja vahetada kõigil elektriklientidel.
Lähemalt elektriturust »

Võrguteenuse hind
Elektrilevi võrguteenust, teisisõnu elektri kohaletoomist, rahastatakse võrgutasust. Võrguettevõtja kulusid kontrollib ja võrguteenuse hinna kooskõlastab igal aastal Konkurentsiamet.
Lähemalt hinnast »

Kauglugemine
Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud võrgueeskirja kohaselt tuleb Eestis kõik tavalised elektriarvestid 2017. aasta alguseks asendada kaugloetavate arvestitega.
Lähemalt kauglugemisest »

Elektriohutus
Teadmatuse, ettevaatamatuse või hooletuse tõttu võib elekter põhjustada raskeid õnnetusi. Seepärast on vaja teada ja aega-ajalt meelde tuletada, kuidas elektriseadmeid ohutult kasutada ja rikete puhul käituda.
Lähemalt ohutusest »