Hanked
Et tagada parim hind, kvaliteet ja paindlikkus, teeb Elektrilevi paljusid elektrivõrguga seotud töid partnerite abil ja hangete korras. Koostöös ligikaudu 70 partnerettevõttega hooldame ja ehitame elektrivõrku, puhastame liinikoridore, hangime elektrivõrgu seadmeid ja materjale.
Lähemalt hangetest »

Kooskõlastused

Elektrileviga on vaja kooskõlastada tegevused elektriliinide kaitsevööndis ning ehitiste ja kommunikatsioonide projektid.

  • Projektide kooskõlastamist on vaja juhul, kui projekt läbib elektrivõrgu kaitsevööndit või kulgeb kaitsevööndis või projekteeritava ehitisega seoses on vaja ümber tõsta elektrivõrgu osi või kui seda nõuab kohalik omavalitsus.
    Lähemalt projektide kooskõlastamisest »

Tehnovõrgu talumine
Kinnisasja omanikul on õigus taotleda meilt tasu tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest oma kinnistul. Tasu saamiseks palume omanikul või omaniku volitatud isikul esitada meile tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu taotlus kas klienditeeninduses, posti teel (Kadaka tee 63, 12915 Tallinn) või e-postiga info@elektrilevi.ee.

Asukohaandmete väljastamine
Elektrivõrgu asukohaandmete saamiseks palume saata soovitava ala alusplaan koos andmeväljastusala piirjoonega (DWG-formaadis, L-Est koordinaatsüsteemis) e-posti aadressile geoandmed@elektrilevi.ee kirjutades e-kirja pealkirja reale asukoha täieliku aadressi koos katastriüksuse numbriga. Näiteks: Harjumaa, Tallinn, Kadaka tee 63, 78405:502:0075. Alates 1. juunist 2015 on asukohaandmete väljastamine tasuline teenus. Täpsema hinna leiate hinnakirjast »

Lisainfot väljastamise kohta saab tel 53 068 346 või 53 069 872.