Planeeringute kooskõlastamiseks esitage meile palun kirjalik taotlus.

Lisaks taotlusele palume esitada

Üldplaneeringu kooskõlastamisel:

  • Mõõtkavaline asendiplaan
  • Piirjoonega tähistatud planeeritava maa-ala plaan koos olemasoleva teede ja elektrivõrguga
  • Sõltuvalt planeeringu tingimustest planeeritava piirkonna hinnanguline elektrienergia vajadus
  • Maa-ala plaan koos maa jaotusega sihtotstarbe järgi ja tingmärkide seletusega

Maakonna- ja üleriigilise planeeringu kooskõlastamisel:

  • Seletuskirja projekt koos algatamise otsusega
  • Eskiiskaart ülevaatlikus mõõtkavas

Lisaks palume ära tuua

  • Planeeringu lähteandmed ja analüüside lähteseisukohad
  • Info planeeringu menetlustoimingute otsuste kohta
  • Planeeringu elluviimise informatsioon ning kokkulepped
  • Planeeringuga seotud muu oluline info

Lähemalt detailplaneeringute kooskõlastamisest »