Esitan küsimuse

Tööd peakaitsmega

 • Kui „korgid lülituvad välja"
 • Peakaitset optimeerides on võimalik vähendada püsitasu
 • Peakaitsme vähendamine, liitmine või jagamine

Milleks on peakaitsmega seotud töid vaja?

Muretuks elektritarbimiseks on vaja, et tarbimiskoha peakaitse oleks õige suurusega. Peakaitsmel on kaks funktsiooni – lühise korral kaitseb ta välja lülitudes tulekahju eest ning näitab ära, kui palju kodumasinaid ühel ajal kasutada saab. Mida suurem on peakaitse, seda rohkem ja võimsamaid elektriseadmeid saab samal ajal kasutada.

Teil läheb peakaitsmega seotud töid vaja, kui:

 • „korgid lülituvad pidevalt välja" – sellisel juhul on tarbimiskohas liiga vähe ampreid ning Teil tuleb peakaitset suurendada;
 • peakaitse on suurem kui Te tegelikult vajate, mis tähendab, et peakaitset vähendades saaksite püsitasuga paketi korral kulusid kokku hoida;
 • soovite vana peakaitsme vahetada tänapäevase töökindlama peakaitsme vastu ilma amprite arvu muutmata;
 • soovite üle minna 1-faasiselt võrguühenduselt 3-faasisele.
 • Peakaitsme vähendamine ja hilisem ennistamine

  Kui olete jõudnud otsusele, et olemasolev peakaitse on liiga suur – näiteks olete loobunud elektriküttest, vahetanud kodumasinad uute ja säästlike vastu või on nt endisest talust saanud tänaseks suvila–, siis on otstarbekas peakaitset vähendada.

 • Peakaitsme suurendamine

  Peakaitsme suurendamine toimub samamoodi nagu võrguga liitumine. Kui tarbimiskohas on liiga vähe ampreid, tuleb peakaitset suurendada.

 • Peakaitsme vahetamine

  Peakaitsme saate vahetada sama suure nimivooluga peakaitsme vastu, näiteks sulavkaitsme kaitselüliti vastu või vanemat tüüpi kaitselüliti uuemat tüüp lüliti vastu. Liitumispunkti ja peakaitsme asukohta peakaitsme vahetamisel ei muudeta.

 • Peakaitsme liitmine või jagamine

  Olemasolevat peakaitset on võimalik jagada koos kinnistu jagamisega. Samuti on võimalik samal kinnistul olevaid peakaitsmeid kokku liita.

 • Üleminek 3-faasilisele võrguühendusele

  Teenust läheb Teil vaja, kui soovite 1-faasilise võrguühenduse asendada 3-faasilise võrguühendusega, näiteks 1 x 20 A asendada 3 x 20 A.

Elektrivõrguga liitumise (võrguühenduse loomise) kohta loe siit »