Plaanilistest katkestustest teavitame kliente personaalselt e-kirja või SMSi teel vähemalt kaks päeva ette. Infot plaaniliste katkestuste aja ja põhjuse kohta leiab ka meie elektrikatkestuste kaardilt.

Miks plaanilisi elektrikatkestusi tehakse?

Plaanilised katkestused on vajalikud nii elektrivõrgu remontimiseks ja hooldamiseks kui ka uue võrgu ehitamiseks. Samuti tuleb liinid mõnikord lahti ühendada näiteks suure veose transpordiks.

Kui palju teatatakse plaanilistest katkestustest ette?

Elektrivõrgu tööde jaoks vajalikest plaanilistest katkestustest teatame kliente vähemalt kaks päeva ette.

Kas on võimalik tühistada plaaniline elektrikatkestus?

Kuna katkestus mõjutab korraga väga paljusid kliente ja puudutab ka meie kokkuleppeid tööde tegijatega, saame plaaniliste elektrikatkestuste aegasid muuta ainult äärmistel erandjuhtudel.

Kas on võimalik katkestuse lükkamine töövälisele või õhtusele ajale?

Kahjuks ei ole võimalik kõiki elektrivõrgu töid ainult õhtusele ajale või nädalavahetustele koondada.

Et kliente töödest tingitud voolukatkestustega võimalikult vähe häirida, oleme tarvitusele võtnud abinõud plaaniliste katkestuste aja lühendamiseks. Selleks teeme üha rohkem töid pinge all, mis nõuete järgimisel ei ole tavalisest tööst ohtlikum. Kõiki elektrivõrgu töid ei ole aga paratamatult võimalik ilma elektrikatkestusteta teha.

Kuidas toimub klientide teavitamine plaaniliste elektrikatkestuste korral?

Plaaniliste elektrikatkestuste info saadetakse kliendi e-posti aadressile. E-posti aadressi puudumisel edastatakse info SMSi teel. Katkestuste kontaktandmete lehel on kliendil võimalik igale tarbimiskohale määrata isik, kellele saadetakse plaaniliste elektrikatkestuste info. Vaatan, muudan või lisan katkestuste kontaktandmeid »