Esitan küsimuse

Plommimine

 • Soovite teha elektrikilbis elektritöid
 • Elektrivarguste vältimiseks
 • Miks peavad seadmed olema plommitud?

Miks on plommimist vaja?

Arvesti ja peakaitsme plommimine tagab kokkulepitud korras elektri tarbimise ja täpse mõõtmise. Kui plomm on puudu või rikutud, võib see viidata ebaseaduslikule elektritarbimisele ehk elektrivargusele.

Elektritööde tegemiseks arvesti ja peakaitsmega ühendatud juhtmetel on vaja tööde ajaks plommid eemaldada, kui tahate:

 • asendada maja sisestuskaablit. Sisestuskaabli vahetuseks on reeglina vaja tellida lülitamine elektrivõrgus;
 • vahetada elektrikilpi, milles paiknevad plommitud seadmed;
 • uuendada elektrikilbi sisu ning ühendada arvesti plommitud katte alla.

Plommide eemaldamise ja katkestuse tellimise vajaduse üle otsustab Teie elektrisüsteemiga tegelev elektrik. Plommide eelmaldamiseks tuleb kohale meie elektrik. Ise neid maha võtta ei tohi!

Millised seadmed peavad olema plommitud?

Elektrilevile kuuluvatel elektriseadmetel, näiteks arvestitel ja programmkelladel peavad alati olema plommid.

Registreerime alati kõik plommid, mille paigaldame, ning teeme ka plommitud elektriarvestist foto. Kui avastate, et plomm on kadunud või riknenud, andke sellest meile kohe teada.

Plommitud peavad olema:

 • elektriarvestid,
 • terminalid ja tariifijuhtimiskellad,
 • mõõtetrafod (pinge- või voolutrafo),
 • lahutus- lühistusklemmid,
 • sulavkaitsmed ja kaitselülitid,
 • mõõtmata ahelates plommitakse kõik jätkukarbid või spetsiaalsed katted.

Kui palju plommimine maksab?

 • Plommimine koos eelmise plommi mahavõtmisega maksab 25,90 eurot
 • Plommimine pärast kilpide, peakaitsmete ja kaablite paigaldamist maksab 20,74 eurot
 • Enne plommimise tellimist palun veenduge, et kõik vajalikud tööd on Teie poolt tehtud.