Esitan küsimuse

Rikketelefoni tööst ja rikete kõrvaldamisest

  • Soovitused rikketelefonile 1343 helistamisel
  • Mis pärast rikketeate saatmist toimuma hakkab?
Võtke meiega ühendust
Elektrilevi rikketelefon

1343

Keskpingeriketest saame teada automaatselt

Keskpingeriketest saab Elektrilevi üldjuhul teada automaatselt. Tänu võrku paigaldatud lülititele saame keskpingevõrgus sageli rikkelise liinilõigu muust võrgust eraldada ja ülejäänud tarbijatele voolu taastada ning seejärel hakkame tegelema rikke likvideerimisega.

Madalpingeriketest saame teada klientide kõnede kaudu

Madalpingevõrk ei ole veel automatiseeritud. Seetõttu saame madalpingeriketest teada klientide kõnede kaudu. Rikkest teada saades leiab dispetšer kõige lähemal asuva rikkebrigaadi, kes rikke asukohta tuvastama sõidab. Kuna mõnikord tuleb ainuüksi rikke asukoha leidmiseks läbi käia palju liinikilomeetreid, võib rikketeate saamisest voolu taastamiseni kuluda mitu tundi. Seetõttu on meile abiks võimalikult täpne kirjeldus liinile langenud puu asukoha kohta.

Kui dispetšer on rikkest teada saanud ja likvideerimise käivitanud, sisestab ta rikkeinfo andmebaasi. Seetõttu palume voolu kadudes enne rikketelefonile helistamist 10–15 minutit oodata. Selle ajaga oskab klienditeenindaja rikke kohta juba täpsemat infot jagada. Madalpingerikete puhul on meil täpset rikke likvideerimisaega raskem prognoosida, kuna esmalt tuleb rikkekoht leida.

Elektrilevi rikketelefon 1343 suudab tuvastada helistaja geograafilise piirkonna. Rikkenumbrile 1343 helistades kuulete esmalt automaatvastaja infot meile teadaolevatest riketest helistaja piirkonnas ja nende likvideerimise eeldatavast ajast. Kui automaatvastajale loetud tekst sisaldab Teie piirkonna rikkeinfot, pole Teil vaja rikkest klienditeenindajale teatada, sest selle likvideerimisega juba tegeletakse. Kui automaatvastaja sõnum ei sisalda helistaja piirkonna riket, tuleb helistajal jääda liinile ning ta ühendatakse klienditeenindajaga pärast automaatvastuse lõppu. Et vältida liinide ummistumist, palume korduvalt riketest mitte teatada. Korduv helistamine rikketelefonile ei kiirenda kahjuks elektritoite taastamist.

Rikete võimalikult kiire likvideerimise nimel tegutseme iga päev. Siin aitavad meid võrku paigaldatav nüüdisaegne tehnika, infosüsteemid ja tööprotsesside tõhusamaks muutmine. Rikete ennetamiseks uuendame elektrivõrku ning hooldame igapäevaselt liine ja seadmeid. Madalpingevõrku aitavad meie jaoks „nähtavaks" muuta uued kaugloetavad elektriarvestid. Kaugloetavatest arvestitest saabuva info abil saame tulevikus rikke ulatust täpsemini kindlaks teha ning rikke kiiremini kõrvaldada.

Klientide operatiivsemaks teavitamiseks on meil elektririkke SMS-teenus. See tähendab, et saadame meile teadaoleva rikke kohta ise kliendile lühisõnumi rikke ja selle kõrvaldamise ligikaudse aja kohta. Loe lähemalt »