Esitan küsimuse

Automaatikateenused

 • 50+ aastat automaatikatööde kogemust kuni 110 kV võrgus
 • Oleme seadistanud ja hooldanud valdava osa Elektrilevi elektrivõrgust
 • 54 inseneri ja tehnikut
 • Keskmine erialane töökogemus 29 aastat
Võtke meiega ühendust

Eesti Energia kontserni liikmena oleme rohkem kui 50 aastat hoolitsenud tänaseks üle 24 000 alajaamaga elektrivõrgu toimimise eest. Ligi 500 on suured piirkonna- ja jaotusalajaamad 6-110 kV pingel. Nendest alajaamadest üle poolte on digitaliseeritud ja seda suures osas Elektrilevi enda automaatikaspetsialistide poolt.

Igapäevaselt tegeleme nende hooldamisega ning uute alajaamade seadistamisega. Samuti teeme pidevalt retrofit projekte, kus projekteerime, paigaldame ja asendame vanades piirkonna- ja jaotusalajaamades elektromehhaanilisi releesid digitaalsetega.

Samuti jagame oma pikaajalist kogemust ja kompetentsi naaberriikides.

Terviklik teenuste pakett

 • Automaatikaseadmete hooldus

 • Automaatikaseadmete konfigureerimine

 • Projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenused

Meie meeskond

Meie 54-liikmeline meeskond koosneb pikaajalise kogemusega spetsialistidest, kes on spetsialiseerunud põhitegevustega projektijuhtimisele, projekteerimisele, seadistamisele või releekaitse arvutuste tegemisele ning lisaks on meeskonnas eksperte, kes suudavad vajadusel kõiki rolle täita.

 • Mitmekülgne tehniline võimekus

  Meie tehniline võimekus on mitmekülgne ning suudame seadistada automaatikaseadmeid väga erinevatelt tootjatelt.

 • Referentsid

  Oleme teinud Eesti põhivõrgu töid ca 100-s 110 - 330kV alajaamas.