Võrgutasu muudatused

Mis võrgutasus muutub?

Elektrilevil on õnnestunud kasvatada võrguteenuse efektiivsust ja vähendada kulusid: tänu sellele saame langetada võrguteenuse hinda. Esitasime Konkurentsiametile taotluse hinnamuudatusteks alates 2019. aastast. Kui Konkurentsiamet taotluse kooskõlastab, muutub võrguteenuse hinnas järgnev:

  • Keskmine hind langeb. Hind langeb keskmisena 8%, sealhulgas koduklientidele keskmiselt 6% ja ettevõtetele keskmiselt 9%. Muutus on pakettide lõikes erinev.
  • Kodukliendi kuutasuga pakettides võrgutasu väheneb. Kasvab küll kuutasu osakaal, kuid tänu sellele langeb märgatavalt edastusteenuse (tarbitud kWh-de) hind.
  • Ettevõtete pakettides võrgutasu langeb valdavalt väheneva edastustasu arvelt. Energiamahukatele ettevõtetele tulevad uued paketid, mis võimaldavad suure tarbimismahu korral senisest oluliselt soodsamat võrgutasu.

Võrgutasu on osa elektriarvest, mille kujunemisest saad lugeda siit.

Mis muutub kodukliendile (tarbimiskohad kuni 63 A)?

Eramutes, korterites, suvilates ja väiksemates ärihoonetes (üldistatult valdavalt kodukliendid) on kasutusel viis võrgupaketti. Väiksema tarbimismahuga kohtades sobib sõltuvalt öö- ja päevatarbimise osakaalust kas pakett Võrk 1 või Võrk 2 ning suurema tarbimise korral vastavalt Võrk 3 või Võrk 4. Keskmise tarbimismahu korral on sobivaim tänane „Võrk 2 kuutasuga" pakett. Oma võrgupaketti saab kontrollida ja vaadata, kas see on tarbimisest lähtuvalt soodsaim, Elektrilevi e-teenindusest

Muudatused alates 2019

  • Valdavalt edastustasuga ehk kWh-põhise hinnaga pakettides (Võrk 1 ja Võrk 2) langeb võrguteenuse hind keskmiselt 3%.
  • Kuutasuga pakettides (Võrk 2 kuutasuga, Võrk 3 ja Võrk 4) suureneb kuutasu osakaal ja langeb oluliselt kWh-hind, mis vähendab kokku võrgutasu keskmiselt 9%.

Mis muutub ettevõtetele?

Keskmine hind ettevõtetele langeb ligi 9% ja seda eelkõige kahaneva kWh-hinna (edastustasu) arvelt. Ainsa erandina ei vähene edastustasu võrguühendustel, kus liitumine on keskpingel alajaamas, kuna siin on juba kehtiv hind teenuse osutamiseks vajalike kulude piiril. Ülejäänud tarbimiskohtades langeb edastustasu, samuti tekivad uued valikpaketid energiamahukatele ettevõtetele.

Ettevõtted keskpingel

Hind tarbimiskohtadele keskpingel väheneb keskmiselt 8%. Lisaks tuleb uus pakett energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponent on suurem ja võrguteenuse maksumust on tervikuna tänasega võrreldes võimalik vähendada ligikaudu 13%.

Ettevõtted madalpingel

Hind tarbimiskohtadele madalpingel väheneb keskmiselt 9%. Lisaks tuleb uus pakett energiamahukatele ettevõtetele (sobilik ligikaudu 100-le ettevõttele), kus püsikomponent on suurem ja võrguteenuse maksumust on tervikuna tänasega võrreldes võimalik vähendada ligikaudu 25%.

Mis hinnalangust võimaldab?

Võrguteenuse hind on kulupõhine ja riikliku järelevalve all: kui muutuvad teenuse osutamiseks vajalikud kulud, vaadatakse üle ka teenuse põhjendatud hind.

Elektrilevi on kulude vähendamise ja efektiivse teenuse nimel teinud olulisi muudatusi. 2018. aastal rakendatud püsitasu puuduva ja vähese tarbimisega kohtades on kasvatanud elektrivõrgu efektiivsust. Selle tagajärjel on loobutud 3%-st kasutult seisnud võrguvõimsusest ja lõpetatud enam kui 2000 võrgulepingut kohtades, kus elektrit ei tarbitud. Toimunud muudatustel on oluline roll selles, et saame hinda langetada 2019.aastast. Lisaks võimaldavad hinnalangust soodne majanduskeskkond, nagu suurenenud tarbimismahud ja langenud intressid.

Miks hind väheneb suurema tarbimisega pakettides rohkem?

Võrgutasu langeb rohkem suurematele tarbijatele ja muutus on vähesem tarbimiskohtades, kus kilovatt-tunde tarbitakse vähem. Selline hinnakujundus vastab proportsionaalsemalt kuludele, mida võrguühenduse ülalhoidmiseks tehakse.

Millal muudatused jõustuvad?

Elektrilevi kavandab hinnamuudatuste jõustumist 2019.aasta algusest, kuid enne peab Konkurentsiamet hinnad kooskõlastama. Hinnad avaldame üleriigilises päevalehes vähemalt 90 päeva enne kehtima hakkamist. Kui uued hinnad on kooskõlastatud, anname sellest teada veebilehe ja iseteeninduse kaudu, samuti teavitame kõiki muudatustest olulisemalt mõjutatud kliente e-kirja või kirjaga.