Esitan küsimuse

Elektriohutuse ABC

 • Ära puutu tundmatut juhet
 • Hoia eemale elektriohu märgist
Testi oma teadmisi »
Näita, mida tead elektriohutusest

Kui elektrit õigesti kasutada, toob see meile palju head ja aitab elu lihtsamaks teha – elekter paneb meie kodudes tööle näiteks lambid, televiisori, pliidi ja külmkapi. Kui aga elektriga valesti ümber käia, on see väga ohtlik.

Pea meeles

 • Ära puutu tundmatut või katkist juhet!
 • Hoia eemale elektriohu märgiga tähistatud kohtadest!
 • Elektriliinide all ei tohi mängida!
 • Mahakukkunud elektrijuhet või lahtist alajaama ust märgates anna teada vanemale või helista 1343!
 • Kui märkad allakukkunud juhet või lahtist alajaama ust, räägi sellest oma vanematele või helista rikketelefonile 1343. Selline info võib aidata ära hoida õnnetusi ja päästa inimesi!
 • Kui on juhtunud õnnetus ja keegi on jäänud voolu alla, siis tuleb appi kutsuda täiskasvanu või helistada hädaabinumbrile 112.
 • Ära mine õnnetuskohale, sest maapinna kaudu võid ka ise elektrilöögi saada. Kannatanu abistamine on väga ohtlik tegevus ja sellega saavad ohutult hakkama täiskasvanud.
 • Kannatanut ei tohi palja käega puudutada ja tema päästmisel ei tohi oma eluga riskida!

Ära puutu tundmatut või katkist juhet!

Sinu kodus on palju lampe ja kodumasinaid, mis kasutavad elektrit. Elekter jõuab kõigi nendeni pistikupesa ja juhtmete kaudu.

 • Pea meeles, et pistik tõmmatakse pesast välja pistikust kinni hoides, mitte juhtmest tirides. Juhe võib pistiku küljest lahti rebeneda ja tekitada lühise. Lahtised või katkised juhtmed on üliohtlikud! Kui sa näed elektriseadmete või juhtmete juures sädelust, siis anna sellest kohe teada vanematele inimestele. Rikkis seadmetest ja katkistest elektrijuhtmetest võib saada väga tugeva elektrilöögi, mille tagajärjel võib inimene surra. Samuti võib katkistest juhtmetest saada alguse tulekahju.
 • Kuna vesi juhib elektrit nagu elektrijuhe, on väga ohtlik katsuda elektriseadmeid märja käega. Mitte mingil juhul ei tohi elektriseadmeid kasutada vannis või duši all olles! Kui aga mingi elektriseadme juhe põleb või sellest tuleb suitsu, ei tohi seda mitte mingil juhul veega kustutada – vee kaudu vool levib ja kustutaja saab elektrilöögi.
 • Elektriohtlikud olukorrad võivad tekkida ka väljas, näiteks tugevatest tuultest ja tormidest. Posti otsas olevad elektrijuhtmed võivad tuule käes murdunud puude tõttu puruneda ja maha kukkuda. Juhe võib jääda aga elektripinge alla ja selle puutumine eluohtlik! Seetõttu tuleb elektriliinide juures mahakukkunud juhtmetest kauge kaarega mööda käia ja mitte mingil juhul juhtmeid puutuda. Kõige kindlam on eemale hoida igasugustest tundmatutest juhtmetest.

Hoia eemale elektriohu märgiga tähistatud kohtadest!

 • Sinu kodu läheduses on kindlasti mõni elektrivõrgu alajaam. Alajaama küljes näed kollast elektriohumärki, mis tähendab, et alajaama ei tohi siseneda ega sellele läheneda. See on väga ohtlik. Alajaamadesse võivad siseneda ainult selleks koolitatud elektrikud, kes oskavad elektriga ümber käia. Alajaam on elektri sõlmpunkt, seal on väga palju juhtmeid ja lapsi varitseb seal väga suur oht. Kahjuks on lastega, kes on teadmatusest või mänguhoos alajaama väravast või uksest sisenenud, juhtunud väga tõsiseid õnnetusi.
 • Samuti tuleb eemale hoida teistest kollase ohumärgiga tähistatud kohtadest – näiteks elektrikilpidest, mastidest ja elektriliinidest. Elektriliinide all ei tohi mängida. Näiteks võib pall mänguhoos sattuda elektriliinidesse ja need lõhkuda või on elektripostide läheduses purunenud või suure tormiga alla kukkunud juhtmeid. Need on eluohtlikud! Parem hoia elektriliinidest eemale. Ka äikese ajal ära mine telefoni- või elektriliinide lähedusse.
 • Lapsevanemale: millest lapsega varakult rääkida

  Elektriga seotud õnnetused on sageli väga raskete tagajärgedega, mistõttu tuleb lapsi aegsasti õpetada elektriohte märkama ja õnnetusi vältima. Kuna elektriohutuse teema on keeruline ning ka elektriohvrite arv pole kuigi suur, pööratakse elektriohutusele võrreldes teiste ohutusvaldkondadega vähem tähelepanu. Samas võivad elektriõnnetuste tagajärjed olla traagilised. Peaaegu kõik elektriõnnetused oleksid välditavad, kui elektriga targalt ümber käidaks.

Vaata lisaks
Elektriohutus kodus »
Elektriohutus väljaspool kodu »
Tegutsemine elektriõnnetuse korral »
Elektriohutus »