Tallinna vanapinge

Tallinna elektrivarustuses on kohati tänaseni kasutusel 3 x 220 V pingesüsteem, mida kutsutakse ka vanaks pingesüsteemiks. See 1930.–1960. aastatel väljaehitatud madalpingevõrk teenindab eelkõige Tallinna kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna piirkonda, aga ka vanalinna. Tegemist on aegunud võrguga, milles tegeleme ainult rikete kõrvaldamisega.

Kohustuslik liitumine

Enamik vanapingel olevast 840 hoonest üle pooltele oleme juba välja ehitanud uue pingesüsteemiga elektrivõrgu.

Tarbimiskohtades, kus oleme klienti teavitanud võimalusest minna üle uuele pingesüsteemile, on kohustuslik liituda uue võrguga 3 aasta jooksul.

Esita taotlus
info@elektrilevi.ee
Laen alla vormi

Uue pingesüsteemi eelised

Kindlam elektrivarustus

Võimaldab tarbimiskohta varustada erinevate alajaamade kaudu, tänu millele väheneb oluliselt elektrikatkestuste arv.

Suurem võimsus

Sama peakaitsmega on võimalik tarbida 1,7 korda suuremat võimsust.

Parem kvaliteet

Uued kaabelliinid on suurema ristlõikega ning võrk on ehitatud ringtoiteskeemi järgi.

Suurem elektriohutus

Uus liinipinge ja renoveeritud majasisene elektrivõrk aitavad vähendada elektri- ja tuleõnnetuste ohtu.

Uued võimalused

Uue pingesüsteemiga on võimalik ühendada ka päikesepaneele.

Kellel on vaja liituda?

Uue pingesüsteemiga liitumise võimalust pakume kõigile, kelle hooneteni oleme uue pingesüsteemiga elektrivõrgu välja ehitanud. Liituda tuleb kolme aasta jooksul alates meiepoolse teate saamisest.

Loen lähemalt

Kui palju maksab?

Uue pingesüsteemi kasutuselevõtuga seotud Elektrilevi poolsed ehitustööd on Sinu jaoks tasuta, sealhulgas liitumiskilbi ja hooneni mineva sisestuskaabli paigaldamine ning arvestite vahetus. Enda kuludega tuleb aga teha vajalikud majasisesed elektritööd.

Hoone omanikel tuleb oma kuludega minimaalselt ümber ehitada kortermaja ühiskasutatav osa ehk majasisese elektrisüsteemi see osa, mis jääb korteritest väljapoole. Lisaks soovitame kõigil korteriomanikel ajakohastada ka korterisisene elektrisüsteem.

Renoveerimise toetus

Alates 2015. a aprillist kuni 2026. a on võimalik KredExist taotleda toetust elektrisüsteemi renoveerimiseks, mille abil on võimalik riigi toega katta kuni 50% korteritest väljapoole jääva elektrisüsteemi renoveerimise maksumusest. Elektripaigaldiste renoveerimise toetusest saad lähemalt lugeda KredExi koduleheküljelt »

Üleminekuks vajalikud sammud

Kortermajas on vaja majaelanike ühist otsust uuele pingesüsteemile üleminekuks. Eramajas otsustab ülemineku üle hoone omanik.

Taotluse esitamine

Taotluse alusel saame koostada liitumispakkumise koos tehniliste tingimustega.

Ehitustööd välisvõrgus

Paigaldame sisestuskaabli ja vahetame vanad arvestid uute vastu.

Majasisene elektrivõrk

Korralda elektrisüsteemi vahetus hoone ühiskasutatavas osas ja telli vajalikud mõõtmised.

Loen sammudest lähemalt

Kellel on vaja liituda?

Uuele pingesüsteemile ülemineku kohustus tuleneb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast (§ 28 lõige 1).

Tallinna vana pingesüsteemi kaart ehk vana 3 x 220 V elektrivõrguga ühendatud tarbimiskohad »

Tarbimiskohad, kuhu oleme ehitanud uue elektrivõrgu ning kus on võimalik liituda uue pingesüsteemiga »

Hooned, kuhu täna veel uus elektrivõrk jõudnud ei ole, viiakse uuele pingesüsteemile üle järk-järgult. Ehitame uue võrgu kavakohaselt välja ka nende hooneteni, kus see täna veel puudub.

Üleminekuks vajalikud sammud

Taotluse alusel saame koostada liitumispakkumise koos tehniliste tingimustega.

Uuele pingesüsteemile üleminekuks tuleb meile esitada vastavasisuline taotlus (doc). Pärast taotluse kättesaamist teeme Sulle 5-30 päeva jooksul liitumispakkumise, millega koos väljastame tehnilised tingimused.

Kui soovid uue pingesüsteemiga liituda, kuid me ei ole uut võrku veel Sinu hooneni välja ehitanud, saame üldjuhul uuele pingele üleviimise korraldada 1 aasta jooksul. Juhul kui uuele pingele üleminek ei ole nimetatud aja jooksul tehnilistel põhjustel võimalik, teavitame Sind sellest eraldi.

Paigaldame sisestuskaabli ja vahetame vanad arvestid uute vastu.

  • Kui uus väline elektrivõrk uue liitumiskilbini on olemas, paigaldame soovi korral sealt edasi tasuta sisestuskaabli, mis jääb kliendi vastutusalasse.
  • Vanad arvestid vahetame uute vastu tasuta
  • Korralda elektrisüsteemi vahetus hoone ühiskasutatavas osas ja telli vajalikud mõõtmised.

    Majasisese elektrivõrgu ajakohastamiseks tuleb Sul enda poolt teostada järgmised tööd:

  • Valmista ette arvestite paigalduskohad koridorides või üldkasutatavates ruumides.
  • Korralda hoonesisese elektrisüsteemi vahetus vähemalt hoone ühiskasutatavas osas. Lisaks soovitame elektrisüsteemid vahetada ka kõigis korterites.
  • Telli vajalikud mõõtmised ja audit, et kontrollida, kas hoone elektrisüsteem vastab nõuetele. Uue sisestuskaabli pingestamiseks palume saata pingestamisele eelnevad dokumendid (auditi koopia või deklaratsioon) info@elektrilevi.ee või posti teel. Telli elektritööd ja kontrollmõõtmised litsentsi omavatelt elektritööde ettevõtetelt. Elektritööde ettevõtete andmed leiad majandustegevuste registrist või Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu kodulehelt.