Teenused

Populaarsed teenused

Võrgu ümberehitus

Soovid muuta liitumiskilbi asukohta või ümber tõsta elektrivõrku.

Loen lähemalt »
Peakaitsme muudatused

Soovid muuta peakaitsme suurust, faaside arvu või liitumispunkti asukohta.

Loen lähemalt »
Võrgu asukohaandmed

Info ja andmed ehitusprojekti koostamiseks või kinnistul asuvate kaablite tuvastamiseks.

Loen lähemalt »
Lülitamisteenus

Tarbimiskohas elektri välja- ja sisselülitamine.

Loen lähemalt »
Tehnilised tingimused

Elektrilevi nõuded, millele planeeritav elektrisüsteem peab vastama.

Loen lähemalt »
Elektritest

Kiire ja soodne ülevaade Sinu kodusest elektrisüsteemist.

Loen lähemalt »
Elektripaigaldise audit

Elektriohutuse üks põhitalasid on kontrollitud elektrisüsteemid ja selleks tuleb tellida audit.

Loen lähemalt »
Kilp ehituse ajaks

Kui võrguühendus on valmis ja elektrit vajatakse maja ehitamiseks, tuleb tellida ehitusaegne kilp.

Loen lähemalt »
Kilp ajutiseks võrguühenduseks

Kilbi rent on kiire ja lihtne lahendus elektri tarbimiseks kohas, kus puudub alaline võrguühendus.

Loen lähemalt »

Muud teenused

Arvesti paigaldamine

Vajad kortermajas uut mõõtepunkti või tahad muuta arvesti asukohta.

Loen lähemalt »
Ehitusprojektide kooskõlastamine

Planeeritavad tegevused toimuvad elektrivõrgu kaitsevööndis ja vajad selleks kooskõlastust.

Loen lähemalt »
Elektritarbimise andmed

Tarbimisteatis on vajalik energiamärgise taotlemisel ja energiaauditi läbiviimisel.

Loen lähemalt »
Kaitsevööndis tegutsemise luba

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab liiniomaniku luba.

Loen lähemalt »
Plommimine

Arvesti ja peakaitsme plommimine tagab elektri tarbimise kokkulepitud korras.

Loen lähemalt »
Võrguühenduse taastamine

Võrguühendus tuleb taastada, kui võrguleping puudub ja elekter on välja lülitatud.

Loen lähemalt »

Millist teenust vajan kui...

korgid lülituvad välja
tahan teha elektritöid
tahan 3-faasilist ühendust
tahan arvestit viia uude kohta

Populaarsed teenused

Peakaitsme muudatused

Soovid muuta peakaitsme suurust, faaside arvu või liitumispunkti asukohta.

Loen lähemalt »
Võrgu ümberehitus

Soovid muuta liitumiskilbi asukohta või ümber tõsta elektrivõrku.

Loen lähemalt »
Ehitusprojektide kooskõlastamine

Planeeritavad tegevused toimuvad elektrivõrgu kaitsevööndis ja vajad selleks kooskõlastust.

Loen lähemalt »
Võrgu asukohaandmed

Info ja andmed ehitusprojekti koostamiseks või kinnistul asuvate kaablite tuvastamiseks.

Loen lähemalt »
Tehnilised tingimused

Elektrilevi nõuded, millele planeeritav elektrisüsteem peab vastama.

Loen lähemalt »
Kaitsevööndi kooskõlastused

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab kooskõlastust.

Loen lähemalt »
Elektripaigaldise audit

Elektriohutuse üks põhitalasid on kontrollitud elektrisüsteemid ja selleks tuleb tellida audit.

Loen lähemalt »
Kilp ehituse ajaks

Kui võrguühendus on valmis ja elektrit vajatakse maja ehitamiseks, tuleb tellida ehitusaegne kilp.

Loen lähemalt »
Kilp ajutiseks võrguühenduseks

Kilbi rent on kiire ja lihtne lahendus elektri tarbimiseks kohas, kus puudub alaline võrguühendus.

Loen lähemalt »

Muud teenused

Arvesti paigaldamine

Vajad kortermajas uut mõõtepunkti või tahad muuta arvesti asukohta.

Loen lähemalt »
Elektritarbimise andmed

Tarbimisteatis on vajalik energiamärgise taotlemisel ja energiaauditi läbiviimisel.

Loen lähemalt »
Lülitamisteenus

Tarbimiskohas elektri välja- ja sisselülitamine.

Loen lähemalt »
Plommimine

Arvesti ja peakaitsme plommimine tagab elektri tarbimise kokkulepitud korras.

Loen lähemalt »
Võrgu ühiskasutus

Võrgu ühiskasutus annab võimaluse kasutada Elektrilevi võrku tänavavalgustuse, sidevõrgu, teeviitade jmt ühiseks kasutamiseks.

Loen lähemalt »
Võrguühenduse taastamine

Võrguühendus tuleb taastada, kui võrguleping puudub ja elekter on välja lülitatud.

Loen lähemalt »

Millist teenust vajan kui...

koostan ehitusprojekti
soovin kasutada elektrivõrku
tahan teha töid liinide all

Alustan elektritööde tegemist

Lülitamisteenus

Tarbimiskohas elektri välja- ja sisselülitamine.

Loen lähemalt »

Plommimine

Arvesti ja peakaitsme plommimine tagab elektri tarbimise kokkulepitud korras.

Loen lähemalt »

Olen liitunud keskpingel

Keskpinge käiduteenus

Käiduteenusega tagame elektrisüsteemi ohutu kasutamise ja toimimise.

Loen lähemalt »

Koostan ehitusprojekti

Võrgu asukohaandmed

Info ja andmed ehitusprojekti koostamiseks või kinnistul asuvate kaablite tuvastamiseks.

Loen lähemalt »

Tehnilised tingimused

Elektrilevi nõuded, millele planeeritav elektrisüsteem peab vastama.

Loen lähemalt »

Ehitusprojektide kooskõlastamine

Planeeritavad tegevused toimuvad elektrivõrgu kaitsevööndis ja vajad selleks kooskõlastust.

Loen lähemalt »

Tahan teha töid liinide all

Kaitsevööndi kooskõlastused

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab kooskõlastust.

Loen lähemalt »

Kahtlen alajaama korrasolekus

Keskpinge käiduteenus

Käiduteenusega tagame elektrisüsteemi ohutu kasutamise ja toimimise.

Loen lähemalt »