Teenused

Populaarsed teenused

Kiire internet

Hanguva telepildi ja aeglase interneti ajad ongi läbi. Ülikiired kiirused kuni 1 Gbit/s.

Loen lähemalt »
Peakaitsme muudatused

Muretu elektritarbimise eelduseks on õige suurusega peakaitse.

Loen lähemalt »
Võrgu asukohaandmed

Info ja andmed ehitusprojekti koostamiseks või kinnistul asuvate kaablite tuvastamiseks.

Loen lähemalt »
Lülitamisteenus

Tarbimiskohas elektri välja- ja sisselülitamine.

Loen lähemalt »
Tehnilised tingimused

Elektrilevi nõuded, millele planeeritav elektrisüsteem peab vastama.

Loen lähemalt »
Elektritest

Kiire ja soodne ülevaade Sinu kodusest elektrisüsteemist.

Loen lähemalt »

Muud teenused

Arvesti paigaldamine

Vajad kortermajas uut mõõtepunkti või tahad muuta arvesti asukohta.

Loen lähemalt »
Ehitusprojektide kooskõlastamine

Planeeritavad tegevused toimuvad elektrivõrgu kaitsevööndis ja vajad selleks kooskõlastust.

Loen lähemalt »
Elektrikaablite nõuetekohasus

Aitame kontrollida elektrikaablite paigalduse vastavust nõuetele.

Loen lähemalt »
Elektripaigaldise audit

Vajalik voolu avamiseks, kasutusloa saamiseks ja regulaarseks elektripaigaldise ohutuse kontrolliks.

Loen lähemalt »
Elektritarbimise andmed

Tarbimisteatis on vajalik energiamärgise taotlemisel ja energiaauditi läbiviimisel.

Loen lähemalt »
Generaatori rent

Generaatori rent on lahendus lühiajaliseks elektri tarbimiseks.

Loen lähemalt »
Kaitsevööndi kooskõlastused

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab kooskõlastust.

Loen lähemalt »
Kilp ajutiseks võrguühenduseks

Lahendus elektri tarbimiseks kohas, kus puudub võrguühendus.

Loen lähemalt »
Plommimine

Arvesti ja peakaitsme plommimine tagab elektri tarbimise kokkulepitud korras.

Loen lähemalt »
Võrgu ümberehitus

Soovid muuta liitumispunkti asukohta või ümber tõsta elektrivõrku.

Loen lähemalt »
Võrguühenduse taastamine

Võrguühendus tuleb taastada, kui võrguleping puudub ja elekter on välja lülitatud.

Loen lähemalt »
Kilp ehituse ajaks

Kiire lahendus, kui võrguühendus on valmis ja vajad voolu ehituse ajaks.

Loen lähemalt »

Millist teenust vajan kui...

korgid lülituvad välja
tahan teha elektritöid
soovin ajutiselt elektrit
tahan 3-faasilist ühendust
soovin hoonele kasutusluba
tahan arvestit viia uude kohta

Populaarsed teenused

Peakaitsme muudatused

Muretu elektritarbimise eelduseks on õige suurusega peakaitse.

Loen lähemalt »
Võrgu ümberehitus

Soovid muuta liitumispunkti asukohta või ümber tõsta elektrivõrku.

Loen lähemalt »
Ehitusprojektide kooskõlastamine

Planeeritavad tegevused toimuvad elektrivõrgu kaitsevööndis ja vajad selleks kooskõlastust.

Loen lähemalt »
Võrgu asukohaandmed

Info ja andmed ehitusprojekti koostamiseks või kinnistul asuvate kaablite tuvastamiseks.

Loen lähemalt »
Tehnilised tingimused

Elektrilevi nõuded, millele planeeritav elektrisüsteem peab vastama.

Loen lähemalt »
Kaitsevööndi kooskõlastused

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab kooskõlastust.

Loen lähemalt »

Muud teenused

Arvesti paigaldamine

Vajad kortermajas uut mõõtepunkti või tahad muuta arvesti asukohta.

Loen lähemalt »
Elektrikaablite nõuetekohasus

Aitame kontrollida elektrikaablite paigalduse vastavust nõuetele.

Loen lähemalt »
Elektripaigaldise audit

Vajalik voolu avamiseks, kasutusloa saamiseks ja regulaarseks elektripaigaldise ohutuse kontrolliks.

Loen lähemalt »
Elektripaigaldise ülevaatus termokaameraga

Alajaamade elektriseadmete rikete ennetamiseks.

Loen lähemalt »
Elektritarbimise andmed

Tarbimisteatis on vajalik energiamärgise taotlemisel ja energiaauditi läbiviimisel.

Loen lähemalt »
Generaatori rent

Generaatori rent on lahendus lühiajaliseks elektri tarbimiseks.

Loen lähemalt »
Keskpinge käiduteenus

Käiduteenusega tagame elektrisüsteemi ohutu kasutamise ja toimimise.

Loen lähemalt »
Kiire internet

Hanguva telepildi ja aeglase interneti ajad ongi läbi. Ülikiired kiirused kuni 1 Gbit/s.

Loen lähemalt »
Kilp ajutiseks võrguühenduseks

Lahendus elektri tarbimiseks kohas, kus puudub võrguühendus.

Loen lähemalt »
Kilp ehituse ajaks

Kiire lahendus, kui võrguühendus on valmis ja vajad voolu ehituse ajaks.

Loen lähemalt »
Lülitamisteenus

Tarbimiskohas elektri välja- ja sisselülitamine.

Loen lähemalt »
Plommimine

Arvesti ja peakaitsme plommimine tagab elektri tarbimise kokkulepitud korras.

Loen lähemalt »
Reaktiivenergia kompensaator

Pakume reaktiivenergia kompensaatorit "võtmed kätte" lahendusena.

Loen lähemalt »
Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse täisteenus tänavatel, parkides ja parklates.

Loen lähemalt »
Võrguühenduse taastamine

Võrguühendus tuleb taastada, kui võrguleping puudub ja elekter on välja lülitatud.

Loen lähemalt »
Ühisliitumine

Pakume arendajale võimalust tellida erinevad võrgud ühtse lahendusena.

Loen lähemalt »
Varustuskindluse erilahendused

Pakume lahendusi pingekõikumiste, elektrikatkestuste ja tundlike seadmete kaitseks.

Loen lähemalt »

Millist teenust vajan kui...

olen liitunud keskpingel
koostan ehitusprojekti
soovin ajutiselt elektrit
soovin kasutada elektrivõrku
tahan teha töid liinide all
kahtlen alajaama korrasolekus

Soovin ajutiselt elektrit

Kilp ehituse ajaks

Kiire lahendus, kui võrguühendus on valmis ja vajad voolu ehituse ajaks.

Loen lähemalt »

Kilp ajutiseks võrguühenduseks

Lahendus elektri tarbimiseks kohas, kus puudub võrguühendus.

Loen lähemalt »

Generaatori rent

Generaatori rent on lahendus lühiajaliseks elektri tarbimiseks.

Loen lähemalt »

Alustan elektritööde tegemist

Lülitamisteenus

Tarbimiskohas elektri välja- ja sisselülitamine.

Loen lähemalt »

Plommimine

Arvesti ja peakaitsme plommimine tagab elektri tarbimise kokkulepitud korras.

Loen lähemalt »

Olen liitunud keskpingel

Keskpinge käiduteenus

Käiduteenusega tagame elektrisüsteemi ohutu kasutamise ja toimimise.

Loen lähemalt »

Elektripaigaldise ülevaatus termokaameraga

Alajaamade elektriseadmete rikete ennetamiseks.

Loen lähemalt »

Reaktiivenergia kompensaator

Pakume reaktiivenergia kompensaatorit "võtmed kätte" lahendusena.

Loen lähemalt »

Koostan ehitusprojekti

Võrgu asukohaandmed

Info ja andmed ehitusprojekti koostamiseks või kinnistul asuvate kaablite tuvastamiseks.

Loen lähemalt »

Tehnilised tingimused

Elektrilevi nõuded, millele planeeritav elektrisüsteem peab vastama.

Loen lähemalt »

Ehitusprojektide kooskõlastamine

Planeeritavad tegevused toimuvad elektrivõrgu kaitsevööndis ja vajad selleks kooskõlastust.

Loen lähemalt »

Tahan teha töid liinide all

Kaitsevööndi kooskõlastused

Elektriliini kaitsevööndis tegutsemine vajab kooskõlastust.

Loen lähemalt »

Elektrikaablite asukohad

Soovid teada, kus asuvad kinnistul elektrikaablid.

Loen lähemalt »

Kahtlen alajaama korrasolekus

Elektripaigaldise ülevaatus termokaameraga

Alajaamade elektriseadmete rikete ennetamiseks.

Loen lähemalt »

Keskpinge käiduteenus

Käiduteenusega tagame elektrisüsteemi ohutu kasutamise ja toimimise.

Loen lähemalt »