Keskpinge käiduteenus

Käiduteenus on hoonete elektrisüsteemide kontroll ja hooldus, et tagada nende ohutus. Tellides käiduteenuse Elektrilevist, on kindel, et viime läbi kõik käidukorraldusega seotud vajalikud tegevused.

Tellin käiduteenuse

Miks tellida käiduteenus Elektrilevist?

 • Koostame käidukava ning hoiame korras vajaliku elektripaigaldise dokumentatsiooni.
 • Teeme regulaarselt visuaalseid ja kontrollmõõtmisi, et ennetada normidest kõrvalekaldeid.
 • Korraldame hooldustöid vastavalt kavandatud hooldusplaanile ning teeme ettepanekuid elektripaigaldise korrastamiseks, et tagada hoone elektrisüsteemi tõrgeteta töö.
 • Käidukorraldaja, kui peakaitse on suurem kui 100 A

  Elektripaigaldisele, mille peakaitse on suurem kui 100 A, on vajalik määrata nõuete täitmist korraldav isik ehk käidukorraldaja. Küsi lisainfot ja hinnapakkumist meie käiduteenusele oma Elektrilevi haldurilt või anna soovist märku e-postiaadressil info@elektrilevi.ee.

  Enne käiduteenuse partneri valimist soovitame viia läbi elektripaigaldise ülevaatus termokaameraga.

  Elektripaigaldise ülevaatus termokaameraga

  Elektripaigaldise ülevaatus on mõeldud seadmete kontrollimiseks, näiteks alajaamade jaotusseadme töökindlusest ülevaate saamiseks. Sageli on seadme rikete või isegi süttimise põhjuseks nõrgalt ühendatud kaablid, latid, klemmid jms. Termokaameraga läbiviidav ülevaatuse teenus aitab vältida elektriühenduste mittevastavusest tulenevaid õnnetusi ja neid ennetada.

  Tellin ülevaatuse Loen lähemalt