Reaktiivenergia kompensaator

Reaktiivenergia tarbimine kaasneb eelkõige suure võimsusega seadmete nagu päevavalguslampide, võimsamate elektrimootorite, keevitusseadmete ja induktsioonahjude kasutamisel.

Peamiselt äriklientidele

Reaktiivenergia tarbijateks on peamiselt ärikliendid ja selle kasutamisega seonduvad tasud kuuluvad ärikliendi võrgutasude hulka.

Seadmete tööks vajaminevat reaktiivenergiat on selle eest makstava tasu vähendamiseks võimalik ka ise toota. Selleks on vajalik teha ühekordne investeering ja paigaldada tarbimiskohta reaktiivenergia kompensaator.

Täpse pakkumise saame teha pärast
mõõtmistulemust
Tellin reaktiivenergia kompensaatori

Elektrilevi pakub „võtmed kätte" lahendust

Tellimuse esitamisel viime esmalt läbi reaktiivenergia mõõtmised, et välja selgitada, milline on sobivaima suurusega kompenseerimisseade. Pakume erinevate tootjate kvaliteetseid seadmeid, millele kehtib muuhulgas tehase garantii. Mõõtmistulemuste põhjal pakume Sulle välja sobivad seadmed ning juhime kogu projekti sh seadmete paigaldust.

Kui palju maksab?

Mõõtmiste hind sõltub alajaamade ja mõõdetavate trafode arvust.

Ühe mõõtepunkti mõõtmise hind

alates 300 €


Sobiva seadme valik ja hind sõltub kompenseeritava reaktiivenergia hulgast. Täpsed hinnad koos paigaldusega selguvad peale mõõtmistulemusi.