Võrgu asukohaandmed

Ehitusprojekti koostamiseks on vaja elektrivõrgu asukohaandmeid. Asukohaandmete saamiseks palume esitada taotlus meie e-teeninduses.

Võrguandmete tellimine

Taotlusele tuleb lisada asukoha alusplaan, millele on piirjoonega märgitud andmeväljastusala (DWG-formaadis, L-Est koordinaatsüsteemis). Esmakordsel tellimisel tuleb volitatud isikul lisada taotlusele ka volikiri. Maaomanikel lisada omandiõiguse tõendamiseks kinnistusraamatu väljavõte.

Geodeetilisi alusplaane eraldi ei kooskõlastata, võrgu asukohta kontrollitakse hiljem projekti kooskõlastamise käigus.

Andmed edastame 10 tööpäeva jooksul

Tellin võrguandmed

Palju asukohaandmete väljastamine maksab?

Tavapärane päring

18,30 €

Suurem kui 3 ha maa-ala või 2h töömahtu

73,20 €

Asjaomase maa omanik või õigusjärgne kasutaja

kinnistusraamatu väljavõtte esitamisel TASUTA

Lisainfo andmete väljastamise kohta

Asukohaandmete taotluse alusel edastame väljavõtte meie elektrivõrkude andmebaasist ja võimalusel ka digitaalsed teostusjoonised.

[email protected]