Esitan küsimuse

Tegutsemine elektriõnnetuse korral

 • Mida elektriõnnetuse korral meeles pidada
 • Kuidas ohutult inimest voolu alt vabastada
 • Esmaabi andmine
Elektriõnnetuse korral
Helista

112

Meelespea elektriõnnetuse korral

Kui juhtub, et keegi saab elektrilöögi, peaks abistaja esmalt hoolitsema enda ohutuse eest. Kannatanu voolu alt päästmiseks on oluline teada, kas õnnetus on toimunud kodukeskkonnas (madalpinge) või välitingimustes, kus võib tegemist olla ka kesk- või kõrgepingevõrguga.

 • Vooluringi sattunud inimest ei tohi puutuda.
 • Esimesel võimalusel tuleb elekter välja lülitada.
 • Välistingimustes tohib kannatanut voolu all olevast juhtmest puutoikaga eemaldada vaid madalpingevõrgus. Kui pole teada, millise elektrivõrguga on tegemist, helistage 112 ja oodake abi.
 • Keskpingevõrgus on ohtlik ala maapinnal ligikaudu 8 meetri ümbruses juhtme maaühenduse kohast, niiskete tingimuste korral (näiteks vihm või märg muru) ka kaugemal (kuni 20 m).
 • Kui õnnetus on juhtunud hoone sees, sobivad elektriisolaatoriks pikad kuivad puidust esemed (nt puidust harjavars, tabureti jalg).
 • Elektriõnnetusest, kus on kannatada saanud inimene, tuleb kohe teatada hädaabinumbrile 112. Kui kiirabi on välja kutsutud ja inimene vooluringist eemaldatud, tuleb oskuste korral anda esmaabi.
 • Kannatanu voolu alt vabastamine kodus

  Tuleb meeles pidada, et ohver on pinge all niikaua, kuni ta on seotud vooluringiga. Seni ei tohi abistaja teda ise puutuda.

  Kõigepealt tuleb kannatanu vooluringist vabastada, kasutades kõige kiiremat võimalust elekter välja lülitada. Selleks tõmmake elektriseadme pistik seinast välja, lülitage seade välja või lülitage elektrikilbist, grupikaitsmest või maja peakaitsmest vool välja. Seejärel saab asuda abi andma.

 • Kannatanu voolu alt vabastamine õues

  Mahakukkunud elektriliinide juures voolu alla jäänud inimesest tuleb kohe teatada hädaabinumbrile 112.

  Kõrgepingeliin (üle 35 kV) lülitub rikke korral automaatselt välja, keskpinge jaotusvõrk (1–35kV) aga ühe maaühenduse tekkimisel kaitsmest välja ei lülitu, vaid töötab edasi. Voolu on võimalik välja lülitada ainult alajaamast ja enne seda ei tohi eriteadmisteta inimene voolu all olevale kannatanule läheneda.

 • Esmaabi

  Elektriõnnetusest, kus on kannatada saanud inimene, tuleb kohe teatada häirekeskuse numbril 112. Kiirabi tuleb kutsuda kohe ja sõltumata kannatanu olukorrast, kuna elektrilöögi saanud inimese seisund võib kiiresti halveneda.

  Pärast kannatanu vooluringist eemaldamist tuleb esmalt diagnoosida tema seisund. Tuleb kontrollida, kas kannatanu on teadvusel, kas ta hingab ja kas pulss on tunda. Nõrgema elektrilöögi korral võib kannatanu olla teadvusel, kuid ei saa tekkinud krambi tõttu liigutada ega kõnelda. Halvemal juhul teadvus kaob, hingamine lakkab ja südametegevus seiskub.

Vaata lisaks
Elektriohutus kodus »
Elektriohutus väljaspool kodu »
Elektriohutuse ABC »
Elektriohutus »