Tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused kirjeldavad nõudeid, millele planeeritav või projekteeritav elektrisüsteem peab vastama. See on üheks aluseks ehitise elektrisüsteemi projekteerimiseks või territooriumi planeeringuks.

Tehnilisi tingimusi on vaja:

 • projekti või detailplaneeringu koostamiseks
 • elektritööde kavandamisel
 • elektrivõrgu ühiskasutuse soovi korral
 • ajutise võrguühenduse ehitamiseks
 • Tehnilised tingimused väljastame hiljemalt 30 päeva jooksul.

  Tellin tehnilised tingimused

  Tüüpsed tehnilised tingimused

  Siit leiad tüüpsed tehnilised tingimused projekteerijale või planeerijale edastamiseks, mida eraldi tellida ei ole vaja.

 • Uus liitumine madalpingel või hoone elektripaigaldise projekteerimine (pdf) »
 • Peakaitsme suurendamine madalpingel (pdf) »
 • Eluhoone uue mõõtepunkti ehitamine või ümbertõstmine (pdf) »
 • Tarbimiskoha (nt eramu) 1-faasilt 3-faasile üleminek (pdf) »
 • Kortermajas tarbimiskoha 1-faasilt 3-faasile üleminek (pdf) »
 • Väiketootja (alla 500 kW) liitumine (pdf) »
 • B-tüüpi tootmismoodulite (alates 0,5 MW ja alla 5 MW) liitumine (pdf) »
 • C-tüüpi tootmismoodulite (alates 5 MW ja alla 15 MW) liitumine (pdf) »
 • Signaalitabel B- ja C-tüüpi tootmismoodulitele (xls) »
 • Kortermajja arvesti paigaldamine (pdf) »
 • Elektrivõrgu ühiskasutus

  Ühiskasutuseks on vaja tellida elektrivõrgu ühiskasutuse tehnilised tingimused, millest selgub, kas ühiskasutus on võimalik. Elektrivõrgu füüsilise taristu kasutuslepingu sõlmimine on tasuline teenus vastavalt hinnakirjale.

  Ühiskasutuse korral võib elektripostile paigaldada tänavavalgustust, sidevõrku, liiklusmärke ja seaduses sätestatud ametlikke viitasid (MKM määrus „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele"). Elektripostile ei tohi muu hulgas paigaldada hooajalisi valguskaunistusi ning silte, mis on käsitatavad reklaamina.


 • Elektrivõrgu ühiskasutuse tüüptingimused »
 • Ajutine võrguühendus

  Ajutist võrguühendust võib vaja minna kui vajad elektrit enne alalise liitumispunkti valmimist või kohtades, kuhu alalist tarbimiskohta ei tule nt teede remondil või vabaõhuüritustel.

  Ajutine võrguühendus ja liitumispunkt tuleb välja ehitada oma kuludega ning kooskõlas Elektrilevi tehniliste tingimustega. Võrguga ühendamine, lahtiühendamine ja arvesti paigaldamine on tasulised teenused, vaata hinnakirja. Elektri kasutamine enne alalise liitumise valmimist eeldab liitumislepingu olemasolu, millest on tasutud esimene osamakse.

  Ajutist võrguühendust on võimalik kasutada maksimaalselt kuus kuud, liitumislepingu olemasolul kuni alalise võrguühenduse valmimiseni. Saame seda pakkuda kohtades, kus on lähedal elektrivõrk.

  Kui palju tellimine maksab?

  Tehniliste tingimuste hind sõltub sellest, milleks neid vajatakse. Kui vajad mittetüüpseid tehnilisi tingimusi, täida tehniliste tingimuste taotlus.

  Tasuta ja tasulised tehnilised tingimused

  Kui palju tellimine maksab?

  Tasuta

 • Tüüpsed tehnilised tingimused
 • Tallinna vanapinge üleviimine uuele pingesüsteemile
 • Liitumine keskpingel
 • Tehnilised tingimused hoone elektriprojekti koostamiseks (erandina tellimuse alusel - väljastatavad)
 • Elektrivõrgu ühiskasutus
 • Tasulised tehnilised tingimused hind 41.87 eurot

 • Tehnilised tingimused ehitiste ja kommunikatsioonide projektide jaoks (projektid, millega ei kaasne võrguühendust)
 • Tehnilised tingimused ajutise võrguühenduse loomiseks
 • Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks