Võrguühendus

Võrguühendus tuleb luua, kui soovid elektrit asukohta, kus seda seni ei ole olnud. Juhul kui aga oled saanud kinnistu omanikuks, kus on elekter välja lülitatud ja puudub võrguleping, tuleb võrguühendus taastada.

Võrguühenduse ehitamine

Võrguühenduse ehitamine ehk liitumine on vajalik tarbimiskoha ühendamiseks elektrivõrguga. Selleks tuleb esitada liitumistaotlus ja kui tingimused sobivad, saame alustada elektrivõrgu väljaehitamist.

Liitumistaotluse saab mugavalt esitada iseteeninduses

Enne liitumistaotluse esitamist saad kontrollida liitumisvõimalusi.

Vaatan liitumisvõimalusi Esitan liitumistaotluse

Elektrivõrgu ehitamiseks vajalikud sammud

Esita liitumistaotlus ja sõlmi leping

Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise. Allkirjastame lepingu ja alustame töödega pärast esimese osamakse tasumist.

Ehitamine

Ehitamise ajal peaksid alustama majasisese elektrisüsteemi paigaldamist

Esita audit

Telli ja esita elektripaigaldise audit

Võrguleping ja pingestamine

Sõlmi võrguleping, pärast seda pingestame tarbimiskoha

Loen sammudest lähemalt

Kaua ehitamine aega võtab?

Lihtsamad võrguühendused

1-2 kuud

Teatud juhtudel

kuni 12 kuud 


Lisaks ehitamisele võtavad aega veel projekteerimine, kokkulepped maaomanikega, kooskõlastuste taotlemine omavalitsuselt ja erinevatelt ametitelt ning muud kaasnevad tööd.

Palju maksab?

Liitumistasu sõltub sellest, kui kaugel asub liitumispunkt olemasolevast alajaamast ja kui suure peakaitsme oled valinud. Liitumistasule lisandub lepingumenetlustasu.

NÄIDE

Eramaja vajab keskmiselt peakaitset suurusega 20A.

 • Kui eramaja liitumispunkt asub alajaamast kuni 400 m kaugusel, arvutatakse liitumistasu 20 A x 198 €/A = 3960 €.
 • Kui eramaja liitumispunkt asub alajaamast kaugemal kui 400 m, kujuneb liitumistasu tegelike kulude alusel.
 • Liitumistasu kalkulaator

  Kasuta liitumistasu kalkulaatorit, et teada saada maksumuse suurusjärk

  Arvuta

  Võrguühenduse taastamine

  Kui oled saanud maja või kinnistu omanikuks, kus elekter on välja lülitatud, selgita kõigepealt välja, kas sellele kohale on võimalik sõlmida võrguleping.

  Kui selgub, et võrgulepingu sõlmimine ei ole võimalik, siis esita taotlus võrguühenduse taastamiseks.

  Esita taotlus
  [email protected]
  Laen alla taotluse vormi

  Taastada saame varasema peakaitsme suuruseni

  Võrguühendust on võimalik taastada varasema tarbimiskohas olnud peakaitsme suuruseni. Kui soovid peakaitset suurendada, tuleb lisanduvate amprite eest tasuda täiendavat tasu.

  Loen lähemalt

  Palju maksab?

  Tasuda tuleb seadmete, materjalide ja ehitustööde eest. Täpse hinnapakkumise saame esitada peale taotluse esitamist.

  Juhul kui võrguühenduse taastamine kujuneb uuest liitumisest kulukamaks, soovitame valida uue võrguühenduse ehitamise »

  Tasuta võrguühenduse taastamine

  Kui Sul on kehtiv võrguleping, kuid võrguühendus on katkenud liinijuhtme varguse või alajaama rüüstamise tõttu, taastame Sinu võrguühenduse tasuta.

  Liitumiseks vajalikud sammud

  Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise.

  Liitumislepingu sõlmimiseks on vaja esitada liitumistaotlus, mille põhjal koostame pakkumise koos võrguühenduse valmimise tähtaja ja maksumusega. Taotluse esitamiseks on vajalik teada peakaitsme suurust ja liitumiskilbi võimalikku asukohta.

  Uue maja puhul aitab vajalikud peakaitsme arvutused teha Sinu maja elektrisüsteemi projekteerija. Liitumiskilbi asukoha valikul tuleb arvestada, et see oleks lihtsasti ligipääsetav ja suure kinnistu puhul tarbimiskohast mitte väga kaugel. Tavaliselt on liitumiskilbi sobivaim asukoht kinnistu piiril, asukoha valimisel on abiks ka Maa-ameti kodulehel olev katastriüksuse kaart. Liitumiskilbi lõpliku asukoha lepime kokku elektrivõrgu ehitusprojekti koostamise käigus.

  Pakkumise koostame keskmiselt 7 päeva jooksul, keerukamatel juhtudel võib see aega võtta kuni 30 päeva. Pakkumine kehtib 60 päeva.

  Kui pakkumine sobib, siis allkirjastame lepingu ja väljastame arve. Töödega alustame pärast esimese osamakse tasumist. Liitumislepingu sõlmimisel on esimene osamakse tavaliselt 50% kogu liitumistasust. Arve tasumise maksetähtaeg on 7 päeva. Kui liitumistasu ületab 6000 eurot (käibemaksuta), siis võime kokku leppida liitumistasu maksmise järgmiselt:

 • kolme osamaksena, millest esimene osamakse on pärast lepingu sõlmimist 10%, teine osamakse enne ehituse algust 70% ja kolmas osamakse pärast tööde lõppemist 20% liitumistasust. 
 • ühe osamaksena kohe pärast lepingu sõlmimist, mil tasutakse 100% liitumistasust.
 • Ehitamise ajal peaksid alustama majasisese elektrisüsteemi paigaldamist.

  Soovitame paralleelselt meiepoolse elektriühenduse ehitamisega Sul alustada majasisese elektrisüsteemi paigaldamist.

  Meie tööd Sinu tööd
  Taotleme vajalikud kooskõlastused maaomanikelt ja koostame liinide rajamiseks vajaliku projekti. Telli majasisene elektrisüsteemi projekt vastavat litsentsi omavalt elektritööde ettevõttelt.
  Ehitame välja elektrivõrgu koos liitumiskilbi, liitumispunkti, peakaitsme ja arvestiga. Pärast elektritööde teostamist telli elektripaigaldise audit.
  Ühendame liitumiskilbi elektrivõrguga. Teavitame Sind tööde lõppemisest ja edastame tasumiseks viimase osamakse arve. Esita auditi koopia e-posti aadressile [email protected].
  Ajutine elekter ehituse ajaks

  Kui vajad elektrit enne võrguehituse valmimist, on olemas erinevaid ajutisi lahendusi elektri tarbimiseks.

  Seda saab teha juhul, kui liitumisleping on sõlmitud ja esimene osamakse alalise võrguühenduse loomiseks on tasutud. Liitumislepinguks loetakse ka ehitamiseks sõlmitud koostöölepingut, eeldusel et projekt on eelnevalt Elektrilevi poolt vastu võetud.

  Ajutise võrguühenduse loomiseks paigaldab Sinu valitud elektriettevõtja Sulle ajutise kilbi, mille ta hiljem demonteerib. Ajutine võrguühendus ja liitumispunkt tuleb välja ehitada oma kuludega ning kooskõlas Elektrilevi tehniliste tingimustega. Võrguga ühendamine, lahtiühendamine ja arvesti paigaldamine on tasulised teenused, vaata hinnakirja »

  Ajutist võrguühendust on võimalik kasutada maksimaalselt kuus kuud, liitumislepingu olemasolul kuni alalise võrguühenduse valmimiseni.

  Veendumaks elektrisüsteemide ohutuses, tuleb tellida elektripaigaldise audit.

  Et olla kindel oma elektrisüsteemide ohutuses, tuleb tellida elektripaigaldise audit ja esitada koopia aadressile [email protected]

  Võrgulepingut saab mugavalt sõlmida iseteeninduses ja pärast seda pingestame tarbimiskoha.

  Selleks, et saaksime Sinu tarbimiskohta hakata elektriga varustama, on vajalik sõlmida võrguleping. Pärast võrgulepingu sõlmimist pingestame tarbimiskoha ja ongi valmis. Nüüd vali elektrimüüja.

  Liitumistasu kalkulaator

  2550A
  +
  4800

  * Uue maja puhul peab lõpliku peakaitsme arvutused tegema alati elektrisüsteemi projekteerija.

  ** Tegemist on hinna indikatsiooniga, tegeliku hinnapakkumise teeme peale liitumistaotluse esitamist. Liitumistasule lisandub lepingu menetlustasu. Vaatan hinnakirja »