Ühisostult üksikostule

Ühisostult üksikostule üleminek tuleb algatada juhul, kui kortermaja elanikud soovivad ise otsustada, milliselt elektrimüüjalt ja millistel tingimustel elektrit ostavad. Üksikostule ülemineku eelduseks on nõuetekohane mõõtekeskus.

Esitan ülemineku taotluse

Miks minna üle üksikostule?

Kui elektriteenust ostetakse ühistu kaudu, kehtivad kõigile ühistu liikmetele ühised elektriostu tingimused. Üksikostule ülemineku korral on igal korteriomanikul võimalik ise otsustada, milliselt elektrimüüjalt ja millistel tingimustel ta elektrit ostab. Ühisostult üksikostule saab toimuda kortermajades ja ridaelamutes.

Ühine otsus

Üleminek üksikostule peab olema ühistu liikmete ühine otsus. Ühisostult üksikostule on võimalik üle minna ainult terves majas korraga. Mitte-eluruume üksikostule ei ole võimalik viia, erandina võimaldame üksikostu garaaziühistutele.

Ühisostult üksikostule ülemineku sammud

Mõõtekeskuse ehitamine

Üksikostule ülemineku esimese sammuna peab ühistu välja ehitama nõuetele vastava mõõtekeskuse.

Taotluse esitamine

Korteriühistu nimel esita taotlus koos klientide nimekirjaga.

Arvestite vahetamine

Üksikostule üleminekuks paigaldame ühistu mõõtekeskusesse uued arvestid.

Võrgulepingu jõustumine

Saadame igale tarbimiskohale teate võrgulepingu jõustumisest.

Loen sammudest lähemalt

Ühisostult üksikostule ülemineku sammud

Üksikostule ülemineku esimese sammuna peab ühistu välja ehitama nõuetele vastava mõõtekeskuse. Telli töö litsentsi omavalt elektritööde ettevõttelt.

Litsentseeritud ettevõtete andmed on kättesaadavad majandustegevuse registris ja Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu kodulehel.

 • Võrguettevõtja nõuded elektrienergia mõõtmisele võrguteenuse kasutaja elektripaigaldises (pdf) »
 • Mõõtekeskuse ehituse lõppemisel peab ehitaja täitma ja ühistule esitama nõuetekohasuse kinnituse vormi, mille leiad siit (pdf) »

  Korteriühistu nimel esita taotlus koos klientide nimekirjaga.

  Järgmise sammuna tuleb korteriühistu nimel meile esitada üksikostule ülemineku taotlus (pdf), millele on vajalik lisada mõõtekeskuse ehitanud ettevõtte käest saadud nõuetekohasuse kinnitus (pdf) ja üksikostule ületulevate klientide nimekiri (pdf).

  Üksikostule üleminekuks paigaldame ühistu mõõtekeskusesse uued arvestid. Selleks võtame taotluse esitajaga ühendust ja lepime kokku sobiva aja. Arvestivahetus on tasuline, tutvu meie hinnakirjaga.

  Kui kohapeal selgub, et mõõtekeskus ei vasta nõuetele ja arvesteid ei ole võimalik paigaldada, tuleb maksta kohalesõidu tasu.

  Pärast kohapealseid töid saadame iga tarbimiskoha omanikule teate võrgulepingu jõustumisest.