Uudised

Taastuvenergia tasu muudab võrguteenuse arvet

05.12.2014
Uuest aastast on taastuvenergia tasu käibemaksuta 0,89 eurosenti kWh eest, mis on 0,12 sendi võrra suurem kui tänavu kehtiv tasu.

Keskmisele Elektrilevi kodukliendile, kes tarbib aastas 3000 kWh elektrit, tähendab uus taastuvenergia tasu keskmiselt 36 sendi võrra suuremat võrguteenuse kuuarvet.

Vastavalt elektrituruseadusele avaldab elektrisüsteemihaldur Elering iga aasta 1. jaanuarist kehtima hakkava taastuvenergia tasu hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis. Taastuvenergia tasu kogumine ja edastamine on seadusejärgselt võrguettevõtja ülesanne.

Vaata lähemalt kuidas kujuneb võrguteenuse hind »

Palume arvestada, et blogipostituses on arvutuste aluseks võetud tänavu kehtinud taastuvenergia tasu 0,77 senti kilovatt-tunni kohta.

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonijuht
Tel: 55 54 1989