Uudised

Põlvamaa piirkonnaalajaamad läbivad 2,1 miljonilise uuenduskuuri

01.08.2016

Elektrilevi sõlmis riigihankel parimaks pakkujaks osutunud Siemens OY Eesti filiaaliga lepingu Räpina ja Värska piirkonnaalajaama täielikuks uuendamiseks. Alajaamade uuendamise järel paraneb elektrivarustuskindlus kokku rohkem kui 4300 majapidamisel ja ettevõttel Räpina, Värska, Orava, Veriora, Mikitamäe ja Meeksi vallas.

Tööde käigus ehitatakse kaasaegsed alajaamahooned ning vahetatakse mõlemas alajaamas 35kV ja 10kV jaotusseadmed. Samuti paigaldatakse alajaama tänapäevased elektrivõrguseadmed, mis on distantsilt juhitavad ja parandavad keskkonna- ja elektriohutust ning tõstavad rikete likvideerimise kiirust.

„Elektrivõrgu investeeringuid otsustades on kõige olulisem, et igal investeeritud eurol oleks maksimaalne mõju. Nende kahe alajaama uuendamise järel paraneb elektrivarustuskindlus rohkem kui viiendikule Põlvamaa elanikest,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend. „Loodame, et läbi kindlama elektrivarustuse ja uute liitumisvõimaluste kasvab ka piirkonna konkurentsivõime.“

Kokku läheb Värska alajaama uuendamine maksma 1,1 miljonit eurot ja uue Räpina alajaama ehitamine maksab miljon eurot. Ehitutööde lõpuks on planeeritud 2017 aasta juulikuu. Kahe alajaama klientide aastane elektritarbimine on kokku 20,6 gigavatt-tundi.

Põlvamaa üheksast piirkonnalajaamast on peale ehitustööde lõppu uuendatud viis alajaama, millest ühe, Rasina piirkonnaalajaama, ehitustööd lõppevad käesoleval aastal.

Kokku investeerib Elektrilevi Põlva maakonna elektrivõrgu uuendamiseks tänavu 4,2 miljonit eurot, mille eest uuendatakse 36 alajaama ja ehitatakse 180 kilomeetrit kaasaegseid ilmastikukindlaid elektriliine. Olulisemad investeeringud lisaks alajaamadele on Saatse-Värska, Ahja-Rasina, Leevaku-Räpina ja Koorvere-Saesaare ilmastikukindlate elektriliinide ehitamine.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis enam kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Kaarel Kutti
Kommunikatsioonijuht
Tel. 55 54 1989