Uudised

Elektrilevi avaldas 1. juulist jõustuva võrguteenuse hinnakirja

31.03.2017

Elektrilevi avaldas täna veebilehel ja ajalehes “Postimees” Konkurentsiameti kooskõlastatud uue võrguteenuse hinnakirja, mis hakkab kehtima 1. juulist.

Hind väheneb koduklientidele keskmiselt neli ja ettevõtetele keskmiselt kaheksa protsenti. Kuna muutused on ka tasu komponentides, on mõju sõltuvalt paketist ja tarbimismahust klientidele erinev.

“Muudatuste lõppeesmärk on aidata kaasa sellele, et ülal hoitava elektrivõrgu maht vastaks meie klientide tegelikele vajadustele. Seeläbi saame kulusid ja hindu pikas plaanis võimalikult madalal hoida,” ütles Elektrilevi klienditeeninduse osakonna juht Ainer Tiitson.

Koduklientide jaoks lisandub paketivalikusse uus pakett “Võrk 2 kuutasuga”, mis loob ligikaudu 130 000 kliendile võimaluse vähendada igakuist võrgutasu. Kliendid, kellele uus pakett kujuneb tänasest soodsamaks, viib Elektrilevi ise 1.juuliks üle, andes kliendile eelnevalt muudatusest teada. Kui klient paketimuutust ei soovi, saab ta sellest mõistagi loobuda.

Teise olulisema muudatusena rakendub alates 1. jaanuarist 2018 püsitasu tarbimiskohtades, kus tarbimine kas täiesti puudub või on aasta jooksul kokku kuni 250 kilovatt-tundi. Arvestuse aluseks on eelneva ehk praegusel juhul 2017.aasta tarbimine. Puuduva või vähese tarbimisega võrguühendustele on igakuine püsitasu korterite puhul valdavalt 1,5 eurot ja eramutel sõltuvalt peakaitsmest 3-5 eurot kuus.

Muudatustest mõjutatud kliente teavitab Elektrilevi kirjadega, mille väljasaatmist alustatakse maikuust. Ühtlasi on maikuust veebilehel e-teeninduses saadaval paketikalkulaator, mis abistab seniste ja uute hindade võrdlemisel. “Soovitame kliendil seega oodata, kuni oleme teda kirjaga teavitanud ja muudatuste mõju selgitanud. Kuna kodukliendi pakettides Võrk 1 ja Võrk 2 jääb edastustasu hind samaks, on arvestatav hulk ka neid kliente, kelle jaoks midagi ei muutu,“ selgitas Tiitson.

Uus hinnakujundus laiendab klientide hulka, kel tekib motivatsioon oma tarbimiskoha peakaitset tegelikele vajadustele vastavaks kohandada, sest püsitasu eramutel sõltub peakaitsme suurusest. Kortermaja puhul on peakaitse majal ühine ja korterite püsitasu valdavalt ühetaoline. Elektrilevi veebis on ka peakaitsme kalkulaator, mis abistab mõistliku peakaitsme suuruse hindamisel tarbimisvajadustest lähtuvalt.

Lisainfot võrguteenuse hinnamuudatustest leiab veebilehelt www.elektrilevi.ee/hind2017.

Kogu elektriarvest moodustab võrgutasu elektrienergia ja riiklike maksude kõrval koduklientidel keskmiselt 40 protsenti. Hinnakujundusest leiab taustainfot www.elektrilevi.ee/vorgutasu-kujunemine.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148
[email protected]