Uudised

Elektrilevi hoiatab: ettevaatust, kui teete kevadtöid elektriliinide lähedal!

06.04.2018

Kevade saabudes suureneb võrguettevõtte Elektrilevi halduspiirkonnas hüppeliselt juhtumite arv, kus elektriliinide läheduses kevadtööde tegijad põhjustavad tuhandetele inimestele elektrikatkestusi ja seavad ohtu oma elud.

„Selle aasta kolme kuuga on Elektrilevi võrgus tekkinud 35 riket seoses puude langetamisega liinidele ja 34 riket seoses kaevetöödega. Kokku on nende sündmustega tekitatud elektrikatkestusi 6400 tarbimiskohale,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ning lisas, et kui läheb soojemaks, siis tõenäoliselt suureneb hoogsalt katkestuste arv, mis on põhjustatud erinevatest kaevetöödest.

Kõige sagedasemad ongi kevadel juhtumid, kus pärast maa sulamist alustatakse kevadel töödega, mis nõuavad maa kaevamist. Peamiselt linnaruumis ja asulates kasutatav maakaabel on üldjuhul 0,7 meetri sügavusel. See tähendab, et isegi labidaga kaevates on oht jõuda elektriliinideni.

Õhuliinide lähistel tekitavad rohkem probleeme liinide juures toimuvad kevadised raietööd ja rasketehnika, mis õhuliinidesse võib takerduda.

„Seadus ütleb, et kõik tööd elektriliinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada võrguettevõttega,“ lisas Klaassen. „See on ühest küljest hädavajalik ohutuse tagamiseks, teisalt aitab ära hoida kahjusid ja vältida elektrikatkestuste tekitamist tuhandetele inimestele“.

Klaassen lisas, et alati võib Elektrilevi poole pöörduda, kui oleks vaja nõu pidada, elektriliinide asukohta täpsustada. Vajadusel tuleb kohale Elektrilevi spetsialist, kes selgitab ohukohti ja juhendab elektriliinide kaitsevööndis tegutsemist.

Kaitsevöönd on õhuliinide puhul mõlemal pool liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV liinidel 10 meetrit ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter. Ehitusseadustiku kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita masinatega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.

Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku taotluse leiab Elektrilevi veebilehelt. Kui liinilähedastel töödel on tekkinud elektriohu olukord, andke sellest teada Elektrilevi rikketelefonil 1343. Kui aga on juhtunud õnnetus inimesega, tuleb kohe teavitada häirekeskust numbril 112.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
[email protected]