Uudised

Aprillis püsis elektritarbimine samal tasemel koroonakriisi algusega

13.05.2020

Elektrilevi klientide elektritarbimine jätkas aprillis märtsi teise poolega sarnast joont – taandades välja ilmastikumõjud, võib koroonaviiruse levikust tingitud elektritarbimise vähenemiseks hinnata ligikaudu 7 protsenti kriisieelse ajaga võrreldes.

„Hea on tõdeda, et täismahus eriolukorrast mõjutatud aprill ei osutunud elektritarbimise languse osas sedavõrd tõsiseks kui mõningatel hinnangutel võis karta. Aprillis pole kriisi mõju märtsiga võrreldes süvenenud,“ tõdes Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial.

Tarbimise muutus Elektrilevi võrgus jäi aprillis märtsi teise poolega sarnaseks nii äri- kui ka koduklientide puhul. Kuivõrd tarbimisele avaldab märgatavat mõju välistemperatuur ja valge aja pikkus, tagab adekvaatseima võrdluse erinevatel aastatel samade kalendrikuude kõrvutamine, võttes lisaks arvesse temperatuuride erinevust, samuti seda, kas elektrivõrgu klientide seas on toimunud struktuurseid või suuremaid muutusi.

Võrreldes eelmise aasta aprilliga langes tänavu aprillis Elektrilevi äriklientide tarbimine 11 protsenti. Kodukliendi tarbimine seevastu kasvas ja seda keskmiselt koguni 16 protsendi võrra. Kesk- ja Lõuna-Eestis ulatus kasv lausa 21 protsendini. Kuna aga ärikliendid tarbivad elektrienergiat tervikuna oluliselt suuremas mahus kui kodukliendid, siis kogumuutusena tarbimine aprillis vähenes.

Elektrilevi äriklientide elektritarbimise vähenemine aprillis 2020 võrrelduna aprilliga 2019.

Joonis: Elektrilevi äriklientide elektritarbimise vähenemine aprillis 2020 võrrelduna aprilliga 2019.


Kuna tänavune aprill oli möödunud aastast jahedam, keskmiselt ligi 3 kraadi, siis taandades välja temperatuuri mõju, võib koroonakriisist tingitud elektritarbimise vähenemiseks hinnata ligikaudu 7 protsenti. Koos temperatuuri mõjuga jäi langus 4 protsendi piiresse.

„Kagu-, Lõuna- ja Kesk-Eesti oli kodutarbijate vaatevinklist aprillis väga suure tõusuga. Põhja-Eesti, Saaremaa, Hiiumaa ja Ida-Virumaa jäid tõusu osas märksa tagasihoidlikumaks. Siin on selgelt näha ja tunda saarte suletus ning see, et Tallinnast ja Harjumaalt koliti eriolukorra ajaks maakodudesse ning suvilatesse. Sarnast joont oli märgata ka märtsi teises pooles,“ kommenteeris Priit Treial.

Elektrilevi koduklientide elektritarbimise kasv aprillis 2020 võrrelduna aprilliga 2019.

Joonis: Elektrilevi koduklientide elektritarbimise kasv aprillis 2020 võrrelduna aprilliga 2019.


Elektritarbimine Elektrilevi võrgus oli aprillis 565 GWh.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Foto: Elektrilevi